DG luchtvaart

Amsterdam Logistics Board: samen slimmer, schoner en sneller

De Amsterdam Logistics Board (ALB) ontwikkelt dit jaar een veelomvattende visie voor de logistieke hubs in de Metropoolregio Amsterdam. De integrale visie zal naast een overzicht van gezamenlijke kansen voor de hubs – zeehaven, luchthaven, greenport en dataport – ook concrete maatregelen bieden.

De logistieke hubs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bruisen van de innovaties. Tijdens de bijeenkomst Green Logistics op 20 juni (WeMakeThe.City 2019), benadrukte Maaike van der Windt (head of Aviation Marketing, Cargo & Customer Experience bij Royal Schiphol Group) dat slimmer, schoner en sneller de leidraad moet zijn. Een greep uit de lopende projecten: Holland Flower Alliance (efficiencyslag sierteeltketen), Amsterdam Connected Transport Corridors (gericht op bereikbaarheid van regio’s en sneller, veiliger en duurzamer transport van goederen over de weg), de North West Central Corridor (bundeling van binnenvaartlading) en de ontwikkeling van een CO2-neutrale bedrijfsvoering op de luchthaven en van een groen waterstofcluster in de haven. Femke Brenninkmeijer (director Energy, Cargo & Offshore bij Port of Amsterdam) over het belang van samenwerking in de goederenvervoercorridors: “Door capaciteit, kennis en vrachtlading te bundelen maken partijen echt een verschil wat resulteert in een beter en duurzamer logistiek product. Daarmee is deze samenwerking uniek.”

Grote partijen in de regionale hubs zijn aanjager, facilitator en/of financier: luchthaven Schiphol, de Port of Amsterdam, Greenport Aalsmeer en dataport AMS-IX. Ook Flevokust Haven is een belangrijke hub in ontwikkeling.

Doorlopend innoveren

De MRA is traditioneel een draaischijf in de wereldeconomie. Die positie behouden vraagt doorlopend om innovatie. Tot nu toe werkten de vier hubs en verschillende publieke partijen samen waar zich kansen voordeden. Maar er gebeurde ook veel los van elkaar. Dat kán en moét slimmer, want de logistieke uitdagingen voor de regio en de sector worden groter, aldus de ALB. Kwantitatief zijn er ontwikkelingen als de bevolkingsgroei, bouwactiviteiten en daarmee verplaatsing van mensen en goederen van A naar B. Hierdoor ontstaat druk op de bereikbaarheid van steden en regio’s. Kwalitatief is er de roep om een logistiek die slimmer, sneller, schoner en veiliger is.

Samenwerken in logistieke innovatie

Groei heeft inmiddels geleid tot overlap en verbinding tussen de logistieke hubs en de steden in de MRA en vraagt om samenwerking, om kansen nu en in de toekomst optimaal te benutten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het uitwisselen van data en kennis. De samenwerking tussen Schiphol, Royal Flora Holland en KLM in de Holland Flower Alliance is hier een concreet voorbeeld van. Een tweede voorbeeld is de samenwerking tussen Schiphol, Royal Flora Holland, Port of Amsterdam en publieke partijen binnen de Connected Transport Corridor Amsterdam. North West Central Corridor en Noord West Connect zijn gezamenlijke initiatieven om ladingen te bundelen of goederen van de weg te krijgen naar spoor of over water door slim gebruik te maken van verschillende vervoersmodaliteiten.

Nieuwe visie met gemeenschappelijke koers logistieke hubs

De ALB ontwikkelt dit jaar een integrale visie op de logistieke hubs waarin de projecten, kansen en hedendaagse ‘behoeften’ samenkomen. Het uitgangspunt blijft dat organisaties zelf regelen wat kan en samen doen wat nodig is. Maar als ALB zoeken we een nieuwe, gezamenlijke weg naar de toekomst – triple helix of multi helix – met een visie en met concrete maatregelen. Jeanet van Antwerpen (directeur SADC) besteedde extra aandacht aan de menselijke kant. We kunnen ambities en plannen hebben, maar die komen alleen van de grond als we het echt samen willen en elkaar versterken.

Over de Amsterdam Logistics Board en Tafel Ruimte & Infra

De ALB heeft als doel de verbetering van de concurrentiepositie van de logistieke hubs in de MRA én de MRA als regio. Het middel: samen werken aan logistieke hubs die slimmer, schoner en sneller zijn. De ALB stuurt op strategisch niveau en gaat de visie en maatregelen actief uitdragen om uitvoering ervan kracht bij te zetten. De ALB wordt gevormd door Royal Schiphol Group (voorzitter), Port of Amsterdam, Royal FloraHolland, gemeente Haarlemmermeer, Hogeschool van Amsterdam en SADC. Het streven is de ALB te versterken met andere organisaties, o.a. vanuit de publieke kant. De uitvoeringsorganisatie van de ALB is de publiek-private Tafel Ruimte & Infra. Samen staan de ALB en Tafel R&I voor: het agenderen van knelpunten, het faciliteren van netwerken, lobbyen en het aanjagen van initiatieven en kennisdelen ten behoeve van innovatie.