state region amsterdam

Extra parkeerplekken voor trucks op Schiphol Zuidoost

 

Door trucks die op Schiphol Zuidoost regelmatig langs de kant van de weg geparkeerd staan, is de verkeersveiligheid niet altijd optimaal. Om dit te verbeteren wordt extra parkeercapaciteit gecreëerd. Dit gebeurt gefaseerd.

 

Vooruitlopend op het definitieve truckparking plan voor Schiphol Zuidoost is op vrijdag 8 november gestart met het creëren van een aantal extra truck parkeerplekken op de Anchoragelaan. Ter hoogte van het sportveldje wordt aan beide zijden van de weg een rijbaan getransformeerd tot truck parkeerplaats. Hiermee worden 21 plekken gecreëerd. 
 

Strengere handhaving

Wanneer de extra plaatsen er zijn, zullen de hiertoe bevoegde instanties (onder meer de KMar) in de rest van het gebied strenger gaan handhaven om ‘wild parkeren’ tot een minimum te beperken en de verkeersveiligheid te verbeteren. 
 

Definitief truckparking plan

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor een definitief truckparking plan in volle gang. Hierover volgt binnenkort meer informatie via ACN Nieuws.

 

Bron: ACN.nl

Geef een reactie