state region amsterdam

FloraHolland 2020 kijkt naar de logistieke keten

FloraHolland heeft een conceptstrategie voor de toekomst gepubliceerd. Uit ‘FloraHolland 2020, het kernverhaal’ blijkt onder meer dat de coöperatieve veiling betere marges wil voor haar leden door onder meer efficiency en kostenreducties in de logistieke keten.

De strategie begint met de constatering dat de sierteeltsector zware tijden beleeft vanwege stijgende kosten, internationale concurrentie en de verschuiving van de klok naar meer directe vervoersstromen. Voor de toekomst is de ambitie dat de consumentenvraag naar bloemen en planten zal stijgen en dat de marges voor de leden van FloraHolland en hun klanten groter worden, mede door kostenreducties. De coöperatie zelf wil terug naar de kern: een open marktplaats zijn waar partijen elkaar treffen.

 

Gevolgen logistiek
De plannen hebben gevolgen voor de logistiek. Directeur Lucas Vos van FloraHolland zei hierover onlangs in het vakblad voor de Bloemisterij: ”žNiet alleen willen we de marktplaats zo efficiënt mogelijk inrichten, want dan verleg je de kosten naar andere punten in de keten. We proberen ook de kosten in andere schakels van de keten omlaag te krijgen.”

 

Vervoerders co-regisseur
De plannen van de coöperatie lijken kansen te bieden aan vervoerders en andere logistieke partijen. In het artikel schetst Vos een toekomst waarin FloraHolland samen met vervoerders de regie neemt in de aanvoer van bloemen en planten. Op dit moment bepalen kwekers nog wanneer dit gebeurt. ”žDat moet anders”, zegt Vos. ”žDe producten moeten pas komen wanneer er vraag is en gaan dan in dikke stromen naar de hub.”

Leden en klanten praten de komende maanden mee over de conceptstrategie ‘FloraHolland 2020’ voor de vaststelling van de definitieve versie.

Bron: Dinalog Amsterdam — Anke Hoets

Geef een reactie