state region amsterdam

TNO lanceert inspiratiebundel Authorised Economic Operators (AEO)

Op 9 oktober heeft TNO de inspiratiebundel voor Authorised Economic Operators (AEO) uitgebracht. Het AEO is een certificaat dat door de Douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Het biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo worden ze minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt. Toezicht wordt hierdoor efficiënter en bedrijven ervaren minder last. Om de status van Authorised Economic Operator the krijgen moet een bedrijf aan een aantal criteria voldoen. De inspiratiebundel AEO bevat 56 voorbeelden uit de praktijk van hoe 15 koplopers op het gebied van AEO effectief en efficiënt aan de voorwaarden van AEO voldoen. Rob Gillebert, General Manager van het Shared Service Centre Customs (SSCC) van Philips: “Een zeer waardevol naslagwerk voor iedere AEO of organisatie die AEO wil worden”.

 

Veel AEO-bedrijven worstelen met AEO monitoring

Sinds 2008 heeft de Douane aan bijna 1400 bedrijven een AEO certificaat verstrekt. Vijf jaar na afgifte  is het moment daar om de balans op te maken. Er kwamen steeds meer geluiden dat bedrijven kansen laten liggen aangaande het verminderen van toezichtlast. De oorzaak ligt in het open normenkader van AEO: hoe een bedrijf haar processen beheerst wordt niet dwingend voorgeschreven door de Douane, maar bepaalt het bedrijf zelf. Vervolgens ziet de Douane erop toe dat dit nog steeds in lijn is met de AEO-richtlijnen. Bedrijven vinden het soms lastig om een invulling te geven aan het beheersen van processen en het monitoren daarvan, die zowel voor henzelf als voor de Douane acceptabel is. Hierdoor worden soms inefficiënte of te zware maatregelen opgetuigd. Een praktisch hulpmiddel om de interne beheersing en het monitoren naar een hoger plan te tillen ontbreekt.

 

Voorbeelden van interne beheersing maatregelen

TNO, de Douane en enkele Koepelorganisaties hebben de handen in een geslagen. Samen met 15 bedrijven is er een Inspiratiebundel AEO ontwikkeld die met 56 voorbeelden handvatten biedt om op efficiënte en effectieve wijze aantoonbaar te maken dat processen onder controle zijn en gemonitord kunnen worden. Waar mogelijk worden ook tips gegeven hoe bedrijven hun investeringen in beheersmaatregelen terugverdienen.

 

Gerwin Zomer, consultant bij TNO: ”Met de Inspiratiebundel AEO hopen wij bedrijven te helpen om op slimme en effectieve wijze invulling te geven aan hun interne beheersing”. Ook biedt de bundel meer informatie over hoe de Douane aankijkt tegen monitoring en praktijkvoorbeelden van beheersmaatregelen die andere bedrijven genomen hebben. “De Inspiratiebundel AEO vormt daarmee een praktisch hulpmiddel om de interne beheersing alsmede het monitoren naar een hoger plan te tillen”, vat Han Bosch werkzaam als Coördinator Innovatie Klantmanagement bij de Douane kort samen.

 

Zelf aan de slag…

De Inspiratiebundel AEO is op 9 oktober officieel uitgereikt op het Nationaal Douanecongres in de Ahoy in Rotterdam. Willem Heeren, voorzitter van het TKI Logistiek is blij met de bundel: “We hopen dat deze bundel anderen bedrijven handvatten biedt om zelf effectief aan de slag te gaan met beheersmaatregelen”. De Inspiratiebundel AEO is te vinden op www.tki-logistiek.nl/bundelAEO

De Inspiratiebundel AEO is ontwikkeld in het PROMENADE- samenwerkingsproject, dat is gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en vanuit Samenwerkingsmiddelen Onderzoek TNO.

 

Voor informatie over het TKI Logistiek kunt u contact opnemen met

Paul Huijbregts: huijbregts@dinalog.nl / 076 531 53 00 of

Sophie Zijp: zijp@dinalog.nl / 076 531 53 00

Geef een reactie