state region amsterdam

Forum wil informatiedeling in transport pharmaceuticals

10 februari 2013

 

Het delen van informatie, maar ook samenwerking en een uniforme aanpak en communicatie, zijn nodig om het transport van farmaceutische en life scienceproducten te verbeteren. Dat is de conclusie van het Pharma Shippers Forum.

 

Het forum werd gehouden tijdens Air Cargo India 2014, Schiphol Cargo is medeorganisator. Onder leiding van Enno Osinga spraken zo’n honderd Indiase producenten en partijen uit de internationale logistieke keten over de problemen en uitdagingen in het vervoer van de kwetsbare pharmaceuticals en life scienceprodukten. Gesproken werd over:

 

  • temperatuurwisselingen op de diverse locaties en momenten tijdens transport
  • extreme temperatuurverschillen tussen landen van herkomst en bestemming
  • gebrek aan een transparante prijsstelling door verzenders
  • gebrek aan samenwerking en informatiedeling binnen de keten
  • het niet kunnen delen in de informatiestromen van de forwarders door sommige vervoerders.

 

Eén forumlid verwees naar het gebrek aan uniformiteit. Zij pleit voor een standaard voor het vervoer van pharmaceuticals en life scienceproducten die gaat gelden voor de hele logistieke keten. Ook kan het transport veiliger en beter als verzenders, expediteurs, verladers en luchtvaartmaatschappijen meer samenwerken. Een ander lid meende dat één document van herkomst tot bestemming leidend moet worden. IATA moet volgens hem hierin het voortouw nemen.

 

Informatieplatform

Enno Osinga na afloop van het debat: ”žDe boodschap vanuit de logistiek is duidelijk. Er moet een platform komen waar informatie kan worden gedeeld, zodat de integriteit van elke lading beschermd is. Het zal niet makkelijk zijn, maar het heeft geen zin om de problemen te blijven benoemen zonder een oplossing te bedenken. Pharmatransport is een kans voor de luchtvaart, maar dan moeten we het wel goed doen.” Osinga besloot met de belofte dat Schiphol blijft investeren zodat er informatieplatforms beschikbaar komen voor de industrie.

 

India pharmareus

India is inmiddels een belangrijke producent van farmaceutische producten. De industrie bestaat uit zo’n 10.000 producenten, biedt werk aan 350.000 mensen en groeit jaarlijks met 20%. 

 

Bron: Schiphol Cargo

 

Geef een reactie