rechter schiphol

Geen overeenstemming over groei Schiphol, kabinet aan zet

Het is de Omgevingsraad Schiphol niet gelukt om tot een eensluidend advies te komen voor de groei van Schiphol in de komende jaren. De omgeving wil van groei niet horen. De luchtvaartpartijen willen juist meer ontwikkelruimte. Voorstellen van de voorzitter van de Omgevingsraad Hans Alders om de impasse te doorbreken, hebben het niet gered. Volgens Alders is nu het kabinet aan zet. 

Hans Alders bracht op woensdag verslag uit over het overleg binnen de Omgevingsraad Schiphol. Dat platform bestaat uit alle partijen die met Amsterdam Airport te maken hebben: overheden, bewoners, VNO-NCW, milieubeweging en luchtvaartpartijen. Het overlegde sinds begin 2018 over de mogelijkheden van uitbreiding op Schiphol. De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien voor er over verdere groei gesproken kan worden, schrijft de voorzitter van de Omgevingsraad Hans Alders. Zo snel mogelijk willen zij het nieuwe normen- en handhavingsstelsel in de regelgeving verankerd zien. Het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten.

Groei Schiphol gekoppeld aan ontwikkeling Lelystad Airport

Hans Alders deed woensdag verslag van de resultaten van het overleg in de Omgevingsraad. De publicatie van zijn verslag stond gepland voor december, maar moest worden uitgesteld doordat er geen overeenstemming was bereikt. Alders deed daarna nogeen ultiem voorstel aan de partijen waarin en beperkte ontwikkeling voor de komende 5 jaar van de huidige 500.000 vliegtuigbewegingen tot maximaal 510.000 vliegtuigbewegingen was opgenomen. Die ontwikkeling wordt gekoppeld aan een start van de luchthaven Lelystad met 10.000 vliegtuigbewegingen in diezelfde periode. Voor de periode daarna is het dan aan de Rijksoverheid om met voorstellen te komen in de luchtvaartnota.

Beheerste groei Schiphol

Alders wijst er op dat de door hem voorgestelde ontwikkeling tot en met 2023 van 510.000 op Schiphol en 10.000 op Lelystad – naast de inmiddels gerealiseerde 25.000 extra op Eindhoven – optelt tot 545.000 vliegtuigbewegingen. Dat aantal maakt het mogelijk de kernfunctie van Schiphol, het verzorgen van directe intercontinentale verbindingen, beheerst uit te breiden. Het blijft ruimschoots binnen de oorspronkelijke afspraken in 2008 van in totaal 580.000 vliegtuigbewegingen.

Het voorstel voor de komende vijf jaar zou het mogelijk moeten maken om de benodigde tijd te nemen om tot een noodzakelijke en zorgvuldige afweging te komen over de middel- en lange termijnontwikkeling van de internationale verbinding van Nederland met de rest van de wereld. Stappen als substitutie door middel van treinverbindingen en banen in zee vragen immers om tijd, zeker als het om meer gaat dan onderzoek.

Versterking leefbaarheid

Alders geeft in zijn voorstel verder aan dat het hem verstandig lijkt om de resultaten van de maatschappelijke consultatie om te zetten in aanvullende afspraken ter versterking van de leefbaarheid. Als voorbeelden worden genoemd de opzet van een meetnetwerk waarmee ook de input in geluidsberekeningen kan worden gecheckt, de inrichting van een ombudsfunctie, het hoger aanvliegen op grotere afstand van de luchthaven en het treffen van opkoop- en isolatiemaatregelen.

Uit het verslag van de voorzitter aan de Minister wordt duidelijk dat de luchtvaartpartijen en de omgeving ook dit ultieme voorstel niet steunen. Bij de omgevingspartijen is geen steun voor een ontwikkeling van de luchthaven voorbij de 500.000 vliegtuigbewegingen. De luchtvaartsector dringt aan op meer ontwikkelruimte voor de komende jaren dan in het voorstel van de voorzitter. Waar steun voor dit voorstel bij alle partijen ontbreekt, meent de voorzitter dat een legitimatie ontbreekt om als voorzitter een advies uit te brengen.