uitrol talking traffic

Versnelde uitrol Talking Traffic en slimme verkeerslichten in MRA

De provincie Noord-Holland wil de komende jaren 260 provinciale verkeerslichten vervangen door een slimme variant. Dat verbetert de doorstroming en levert milieuvoordelen op. Eind 2018 hebben Provinciale Staten € 4,725 miljoen gereserveerd voor de versnelde uitrol van deze slimme verkeerslichten.

De ontwikkeling maakt onderdeel uit van Talking Traffic: een landelijke samenwerking van regionale overheden, het Rijk en marktpartijen, om te komen tot nieuwe innovatieve diensten voor weggebruikers. Op vrijdag 25 januari was er voor medewerkers van gemeenten en de provincies Flevoland en Noord-Holland gelegenheid om tijdens een zogenaamde Roadshow de laatste stand van zaken rond Talking Traffic zelf te ervaren.

Met een bus werd een aantal kruispunten aangedaan op de N205 die al voorzien zijn van slimme verkeerslichten. Onderweg ontvingen deelnemers via de smartphone real-time en op maat informatie met behulp van de ontwikkelde diensten binnen Talking Traffic. Bijvoorbeeld hoe lang het nog duurt voordat het verkeerslicht rood of groen wordt en hoe hard je mag rijden. Ook werd informatie getoond over onder meer matrixborden, actueel beschikbare parkeerplaatsen in de buurt en de tijden van de volgende brugopening.

De rol van gemeenten in de ontwikkeling

De bedoeling is, dat alle gemeenten in de provincie de komende jaren met de ontwikkeling aan de slag gaan. Zowel met het plaatsen van slimme verkeerslichten als met het beschikbaar stellen van data, zoals parkeergegevens, wegwerkzaamheden en de geldende maximumsnelheden van gemeentelijke wegen. Door Talking Traffic tijdens deze Roadshow zelf te ervaren wordt de betekenis van deze ontwikkeling voor weggebruikers en gemeenten concreter. Gemeenten kunnen er direct mee aan de slag, ondersteund door de provincie Noord-Holland en het Rijk.

“Om de voordelen die technologische ontwikkelingen bieden optimaal te benutten, moeten deze bij uitstek grootschalig worden uitgerold. Smart Mobility werkt alleen op landelijke schaal, het gaat immers om beschikbaarheid van data en connectiviteit. Dat zijn onderwerpen die niet alleen lokaal of regionaal moeten worden benaderd, weggebruikers willen immers altijd en overal op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen op hun route. Daarom werken we samen met het Rijk, de markt en de regio. Met alle gemeenten willen we afspraken maken over de introductie van die intelligente verkeerslichten”, aldus Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland.

Slimme verkeerslichten in de MRA en Nederland

Op de N205 bij Schiphol zijn de eerste slimme verkeerslichten sinds 2018 operationeel. Dit jaar staan er nog 120 stuks in de planning, onder andere in Almere, Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en de Haarlemmermeer. Andere regio’s zijn ook nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Uiteindelijk is het doel om alle 5.500 kruispunten met verkeerslichten in Nederland uit te rusten met slimme verkeerslichten. Noord-Holland wil graag verder met de uitrol van deze verkeerslichten en werkt met de markt verder aan de doorontwikkeling van deze innovatie.

Slimme verkeerslichten ‘zien’ dat er veel verkeer aankomt vanuit een bepaalde rijrichting en zorgen dan bijvoorbeeld voor een langer groen licht om doorstroming te verbeteren. Wegbeheerders kunnen er bovendien voor kiezen om sommige weggebruikers prioriteit te geven boven andere: ambulances, zwaar vrachtverkeer, openbaar vervoer of groepen fietsers krijgen dan groen licht, zodra ze het kruispunt naderen. De intelligente verkeerslichten kunnen zich dus aanpassen naar actuele drukte, soorten voertuigen, verdeling over de stad en actuele snelheden. Minder onnodig stoppen en optrekken zorgt voor een vloeiender en veiliger verkeersafwikkeling met aanmerkelijk minder uitstoot.

Verder dan de voorruit

Zo ontvangen weggebruikers met de nieuwe diensten gedurende hun reis real-time op maat gesneden informatie, waarmee zij als het ware ‘verder dan de voorruit’ kunnen kijken en tijdig kunnen reageren. Bijvoorbeeld waarschuwingen voor wegwerkzaamheden, een filestaart of ongeval verderop op hun route, naderende ambulance, geldende maximumsnelheden of een afgesloten rijstrook. Maar ook: informatie over actueel beschikbare parkeerplaatsen en een adviessnelheid voor een groene golf.

Over Talking Traffic

Binnen Talking Traffic werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met lokale en regionale overheden en zo’n 20 marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom en automotive sector en dienstverlening samen aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Doel is de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren op zowel snelwegen als stedelijke en provinciale wegen, in de drukste regio’s en steden. Met de toepassingen kunnen weggebruikers en in de nabije toekomst ook voertuigen onderweg continu begeleid en ondersteund worden. Ze kunnen daardoor beter anticiperen op verkeerssituaties, wat goed is voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Meer informatie is te vinden op www.talking-traffic.com.

Tekst en foto: Provincie Noord-Holland.