Geen fonds voor sloop zeeschepen

Er komt geen Europese toeslag op het havengeld  om het slopen van zeeschepen te bekostigen. Daartoe heeft het Europees parlement vorige week besloten tijdens een spannende stemming. Met 299 stemmen tegen en 292 voor is de oprichting van het fonds verworpen.

Sloopfonds

ORAM heeft zich actief laten horen via FEPORT. FEPORT is de Europese belangenvertegenwoordiger voor stuwadoors en terminals. Het voorstel zou verregaande consequenties hebben voor het havengeld. Deze zouden aanzienlijk zijn gestegen. Met deze toeslag zou een fonds worden opgericht om sloop op milieu verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.  Nu worden zeeschepen vaak op stranden in Azië gesloopt. Dit gebeurt onder voor het milieu discutabele omstandigheden.

Alternatief
Belangrijkste bezwaar van FEPORT tegen het voorstel is dat het de concurrentiepositie van de Europese havens ondermijnt. Vorige week nog liet ook minister Schultz van Haegen (I&M) weten geen voorstander te zijn van het sloopfonds. Er wordt nu vanuit de EU gewerkt aan een alternatief voorstel.

(bron: ORAM)

Geef een reactie