luchtvracht Schiphol

Goederen via Schiphol: melkpoeder tot raspaard

De wereldhandel vertoont al een paar jaar nauwelijks groei. Schiphol groeit tegen deze trend in. Dit jaar zullen er op Schiphol circa 480.000 vliegtuigbewegingen zijn, 6% meer dan vorig jaar. Veruit het grootste deel van deze vliegtuigen vervoert passagiers. Maar een niet onbelangrijk deel van de vluchten is bestemd voor goederen.

Dit jaar werd er circa 1,7 miljoen ton aan goederen over Schiphol vervoerd. Het belangrijkste werelddeel voor Schiphol is Azië. Maar de goederen vinden ook hun herkomst of bestemming in Afrika, Amerika of Europa. Schiphol heeft een bijzondere positie veroverd in Europa en is ondanks een relatief beperkt achterland de derde grootste luchthaven van Europa.

Vervoer atypische goederen

Door de lucht worden met name atypische goederen vervoerd. Zo werden er in de eerste helft van dit jaar 355 raspaarden geëxporteerd uit Nederland. Deze paarden werden per vliegtuig naar de VS of het Midden-Oosten vervoerd. Veel belangrijker voor het luchtvrachtvervoer op Schiphol zijn echter bloemen. Met name rozen die in Afrika en Zuid-Amerika worden geteeld komen met het vliegtuig naar Nederland om hier verhandeld te worden. Omdat rozen kwetsbaar zijn, wordt het luchtvervoer geprefereerd boven het vervoer per schip. De invoer van rozen kende de afgelopen twee jaar een enorme stijging, doordat met name de rozenteelt in Ethiopië flink toenam. In de eerste helft van 2016 werden er 3,4 miljard rozen ingevoerd.

Babymelkpoeder

Ook babymelkpoeder kende exponentiële exportgroei. In 2008 brak een melkpoederschandaal uit in China, waarbij baby’s overleden als gevolg van melk dat aangelengd was met melamine: een giftige stof. Sindsdien nam de vraag naar babymelkpoeder uit met name Nederland explosief toe. In het eerste halfjaar van 2016 groeide vraag naar dit product onverminderd door en steeg de uitvoer van babymelkpoeder naar 59 miljoen kilo. Babymelkpoeder is een luxeproduct en consumenten in China (vooral in Hong Kong) zijn bereid hier meer geld voor te betalen, waardoor het transport per vliegtuig loont.babymelkpoeder-2
Ook voor andere luxeproducten, zoals zalm uit de Scandinavische landen, blijken consumenten in China bereid grof geld te betalen. Verse zalm- vooral met de feestdagen- is goud waard. Zalm voor de Aziatische export is twee keer zoveel waard als de export binnen Europa. Andere atypische goederen die vervoerd worden met het vliegtuig zijn medicijnen, halfgeleiders en andere waardevolle elektronica.

Luchtvracht gevoelig voor ontwikkeling wereldhandel

Het vervoer door de lucht is tot op zekere hoogte afhankelijk van de wereldhandel. Bij minder export of import worden ook de luchtvrachtvolumes geraakt. De veranderende structuur van de economie is een punt van zorg voor de wereldhandel en daarmee voor de luchtvracht. In een aantal landen in Azië is bijvoorbeeld de dienstensector belangrijker geworden. De dienstensector is minder export en import intensief. En door de lage tarieven in de scheepsvaart blijft het vervoer per schip een geduchte concurrent. Maar voor bepaalde producten in specifieke omstandigheden zal het luchtvervoer voorlopig op de eerste plaats blijven staan: bijvoorbeeld babymelkpoeder, rozen en raspaarden.

Bron: dit is een artikel van Nadia Menkveld en Madeline Buijs, beiden sector econoom bij ABN AMRO.

Geef een reactie