Filezwaarte 2020

Grootschipholbereikbaar.nl voor bereikbare werklocaties rond Schiphol

Gebiedsontwikkelaar SADC en Royal Schiphol Group hebben onlangs de website grootschipholbereikbaar.nl gelanceerd. De site is een online platform met nieuws over pilots en projecten gericht op de bereikbaarheid van de werklocaties rond Schiphol.

De website is onderdeel van het project Multimodale Gebiedsaanpak Groot Schiphol (MGGS) waarin pilots worden opgestart, gefinancierd vanuit het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma Slimme & Duurzame Mobiliteit in de MRA. De eerste pilot loopt al, op bedrijventerrein President 1.1, is filesporten. Medewerkers krijgen op het bedrijventerrein de kans om vlakbij de werkplek te sporten tijdens spitstijden zodat ze de spits gaan mijden. De volgende pilot die in de planning staat, is een shuttlebus naar een werklocatie en deelfietsen.

“Medewerkers helpen om schoon en vertragingsvrij naar hun werk te reizen”

Medewerkers staan nu al gemiddeld 2 werkweken per jaar in de file. Door wegwerkzaamheden en woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam neemt de drukte de komende jaren met nog eens 40% toe. Ook bereikbaarheid van de werklocaties rond Schiphol komen daardoor verder onder druk te staan. 

Input bedrijven voor pilots MGGS

U kunt uw medewerkers helpen om schoon en vertragingsvrij naar hun werk te reizen. Dankzij de Multimodale Gebiedsaanpak Groot Schiphol kost dit weinig moeite en is het dankzij subsidie voordelig of zelfs gratis. Er komen dan ook meer pilots, mogelijk dankzij uw input. MGGS-medewerkers gaan de komende maanden langs de werklocaties om te spreken met bedrijven over de mogelijkheden van pilots en de behoeften.

Geef ons uw mailadres door als u vragen heeft over grootschipholbereikbaar.nl of wilt deelnemen aan onze pilots.