data safe house

Prijsvraag opschaling bestaande 4C-projecten

De actielijn Cross Chain Control Centers (4C) van de Topsector Logistiek heeft een prijsvraag uitgeschreven, waarbij bedrijven binnen de scope van de prijsvraag projecten kunnen indienen die door de Topsector Logistiek ondersteund worden. Het gaat hierbij om de opschaling van bestaande 4C-projecten.

Samenwerking wordt steeds meer aangemoedigd en gezien als een belangrijke voorwaarde voor continuïteit. Succesvolle 4C-concepten beginnen steeds meer vorm te krijgen. Het doel van de prijsvraag is om de positieve impact van deze concepten op te schalen en te versnellen.

Vergoeding 4C-prijsvraag

Voor deze prijsvraag wordt gezocht naar projectvoorstellen die grote impact hebben op het verminderen van het aantal voertuigkilometers op de weg en CO2-uitstoot. Inschrijvingen dienen als consortia ingediend te worden. Organisaties en bedrijven die actief zijn in de wegtransport of binnenvaart, kunnen projecten indienen voor deze prijsvraag. Er is maximaal €1.000.000 beschikbaar, exclusief BTW.

Er zijn twee prijsvraagwinnaars voor wegtransport mogelijk met elk een maximale vergoeding van €400.000 en één prijsvraagwinnaar voor de binnenvaart met een maximale vergoeding van €250.000. Voor inschrijvingen geldt een cofinancieringseis. Dit houdt in dat de door de deelnemer in te brengen cofinanciering, minimaal gelijk is aan de gevraagde bijdrage of toegekende prijs. Cofinanciering is mogelijk in cash en in kind. Deelnemers wordt geadviseerd om iSHARE op te nemen in hun projectvoorstellen, ter ontwikkeling van de IT-architectuur die nodig is om data delen te faciliteren.

Vouchers

Connekt stelt een business case voucher beschikbaar. Hiermee kunnen partijen hulp krijgen van een expert bij het uitwerken van de business case. U kunt ook een voucher voor formele aspecten aanvragen. De voucher geeft recht op ondersteuning van een door Connekt aangewezen en betaalde juridische expert voor maximaal 1 uur. De juridische expert zal u begeleiden bij het indienen van een inschrijving. Vouchers kunnen via TenderNed worden aangevraagd. Daar vindt u ook de benodigde aanvraagformulieren (Annex 4 en 5). Voorwaarden en overige informatie kunt u vinden in de aanbestedingsleidraad die is gepubliceerd op TenderNed.

Meer weten of aanmelden? Lees hier meer over de 4C-prijsvraag.