2 voor 12 voor slots

Het is 2 voor 12 voor slots vracht Schiphol

2 voor 12 voor slots
Op woensdag 4 oktober zijn in de Tweede Kamer twee moties ingediend om vrachtvluchten op Schiphol te behouden. Aanleiding voor de moties was de dreigende slotschaarste waar vrachtvervoerders het komende jaar mogelijk mee geconfronteerd worden.  
Kamerlid Van Helvert (CDA) verzocht de regering mede namens VVD en D66 “om slotallocatie nu en in de toekomst te optimaliseren en daarom zo spoedig mogelijk in overleg te gaan over het hergebruik van toebedeelde, maar niet gebruikte slots, met het operationeel Schiphol overleg, het OSO en de slot coordinator, en de Kamer hierover te informeren…” Daarnaast maakte Van Helvert in dezelfde motie nog verwijzingen naar Maastricht Aachen Airport en de ontwikkeling van de luchthaven voor niet-mainportgebonden vrachtverkeer.

Verruiming capaciteitsdeclaratie?

Volgens staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu is het een lastige afweging om in tijden van schaarste een verdeling te maken. Ze was positief over een eventuele local rule. Maar volgens haar moet dit eerst door CCN en dan door de Europese Commissie worden goedgekeurd.
Kamerlid Lacin (SP) vroeg in zijn motie expliciet extra slots voor vrachtvluchten voor de winter van 2017 (wat feitelijk neerkomt op verruiming van de zogenoemde capaciteitsdeclaratie). Dit werd door Dijksma ontraden omdat “een besluit hierover niet aan haar is, maar aan de onafhankelijke slotcoordinator.”

Stille diplomatie

In de beantwoording van de vragen wekte Dijksma de indruk dat er op de achtergrond nog gewerkt wordt aan oplossingen. De vraag is of die op tijd komen. Volgens de juridische adviseur van ACN hoeft een local rule overigens niet altijd door de Europese Commissie goedgekeurd te worden. Belangrijker is dat de lidstaat, i.c. de staatssecretaris, zelfstandig kan beslissen over verruiming van de capaciteit. Daarom heeft ACN per e-mail een laatste oproep aan het ministerie van I&M gedaan om snel te handelen in lijn met de wens van de Tweede Kamer en in het belang van de vrachtpositie van Schiphol.
Bron: ACN.nl.

Geef een reactie