Het georganiseerde bedrijfsleven, de mainports Rotterdam en Schiphol en de Douane hebben gezamenlijk een verbeteragenda opgesteld gericht op handhaving van de kwaliteit van de Nederlandse douanedienstverlening. De verbeteragenda is gepresenteerd aan staatssecretaris Wiebes van Financiën. 
Om de positie als aantrekkelijk handelsland voor internationale ondernemingen te handhaven, is het voor Nederland belangrijk dat ook de Douane uitstekend blijft functioneren. In recente jaren is, door onder meer een groeiend en steeds complexer aanbod, de reputatie en prestatie van de Douane onder druk komen te staan. Ook door verstoringen in ICT-systemen, bezuinigingen en uitstroom van personeel nam de druk toe. Om te voorkomen dat dit onoverkomelijke knelpunten oplevert voor de logistieke keten is een verbeteragenda opgesteld.
afbeelding bij verbeteragenda douane

Verbeteren op vier thema’s

De Douane en het bedrijfsleven hebben binnen deze verbeteragenda vier thema’s benoemd en zijn daarbij gekomen tot een gedeelde ambitie:

  1. ICT: De benodigde ICT moet 100% betrouwbaar zijn. Op dit moment zijn er nog te vaak verstoringen en vertragingen, met achterstanden en logistieke kosten voor bedrijfsleven tot gevolg.
  2. Dienstverlening: De partijen willen naar een niveau van dienstverlening waarbij het logistieke proces zo maximaal mogelijk op voorspelbare, betrouwbare en transparante wijze verloopt, passend bij de hoge eisen van deze tijd. 
  3. Handelsfacilitatie en Toezichtlast: Voor bedrijven die aan de daartoe gestelde eisen voldoen, moet de toezichtlast van de Douane verminderen. Slim toezicht met een minimale inbreuk in de logistieke keten.
  4. Eén overheid: Bedrijfsleven moet één overheid ervaren. De overheid moet daartoe meer gecoördineerd werken, waardoor op een betere, slimmere, efficiëntere manier toezicht wordt gehouden.

De betrokken partijen streven ernaar de verbeterpunten in de komende jaren te realiseren. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat het ‘Overleg Douane Bedrijfsleven’ het juiste platform is om dit uit te voeren.