HFA stoomt op naar seamless koelketen sierteelt

In augustus vorig jaar ging de Holland Flower Alliance van start. De alliantie is bedoeld om de best mogelijke sierteeltketen in te richten tussen productielanden via Schiphol en Nederland naar consumenten in de hele wereld. De ambitie is om wereldwijd de preferred Flower hub te zijn. Met enige trots kan ik zeggen dat we in de afgelopen maanden forse stappen hebben gezet, met name in de seamless koelketen. Tijd voor een update.

Holland Flower Alliantie (HFA) is een open samenwerkingsverband opgezet door Schiphol Cargo, KLM Cargo en Royal FloraHolland. De HFA wil innoveren in de supply chain door te kijken naar processen (fysiek en digitaal), gebruikte verpakkingen, ict-connectiviteit en douane- en fytosanitaire controles. Daarmee wil ze internationale samenwerking bevorderen.

Nu de voorsprong pakken, betekent de standaard bepalen

Foto: Royal Flora Holland.

Doen is een gevleugelde uitspraak in de alliantie, we zijn al meerdere pilots gestart. Binnen het programma CORE hebben zich daarbij meerdere partners aangesloten, al naar gelang de behoefte aan kennis, middelen en interesses. Het gaat om bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties zoals de NVWA en Douane. Door te experimenteren in de praktijk, nieuwe standaarden neer te zetten en zaken te verbeteren, willen we een incubator zijn voor de supply chain van sierteeltproducten van de toekomst.

Koploper en gidsland

De HFA heeft de vaart er in en dat past volledig bij de snel digitaliserende en globaliserende wereld. Het is ook één van de strategische doelstellingen van Royal FloraHolland om digitaal en globaal koploper en gidsland te zijn. We zijn ervan overtuigd dat als we nu de voorsprong pakken, we op een aantal fronten ook de standaard kunnen bepalen. Zo kan de regio Amsterdam de internationale concurrentie voor blijven. Want laten we eerlijk zijn, in het Midden-Oosten wemelt het van de hubs en carriers die fors investeren in vracht en afhandelingscapaciteit. Binnen én buiten Europa zijn er kapers op de kust. We moeten daarom nu versnellen op innovatie.

Clearance in the sky

Ons huidige CORE-project ligt me bijzonder na aan het hart. Trade compliance door  digitale uitwisseling van douane- en fytosanitaire gegevens staat er centraal. Immers, soepel en efficiënt transport is vandaag de dag vooral een zaak van digitaliseren van de papierstroom. We hebben dit zo breed mogelijk aangepakt en al flinke vooruitgang geboekt. Zo werken we samen met Douane en NVWA aan het concept Clearance in the Sky. Het idee is om checks te doen en procedures te doorlopen zodra vracht in de lucht is.

Seamless koelketen

We richten onze digitaliserende pijlen vooral op fytosanitaire certificaten. Daarmee boeken we tijdwinst en voorkomen we dat bloemen ergens ongekoeld staan te wachten. Zodra een vliegtuig landt, kunnen de bloemen direct door naar de volgende bestemming. Dit kan alleen als alles klopt en alle partijen de juiste informatie hebben via een digitale standaard. Ook is een nauwe samenwerking nodig binnen de keten; tussen controlerende instanties, vervoerders en luchthavens.

afbeelding bij bezoek Douane Kenia
Foto: Royal Flora Holland, Nils van Houts.

Samen moet dit alles leiden tot een soepel lopende koelketen waarin bloemen kakelvers van de kwekerij via de veiling en exporteurs bij winkelier en consument belanden. Kortom, zo koel mogelijk en liefst schadevrij tijdens het transport. Want vertraging en schade is omzetverlies.

Standaardisering verpakkingen

Verder is een enorme slag te maken in de standaardisering van verpakkingen. We begrijpen dat ieder graag z’n eigen verpakking gebruikt die past bij een specifiek product. Maar tijdens het transport verhogen niet-gestandaardiseerde verpakkingen het risico op schade. Standaardisering betekent helpt kosten verlagen en zorgt dat verpakkingen sneller herbruikbaar zijn en dus duurzamer.

Kenia

Voor bovengenoemde ontwikkelingen is het nodig om over domeinen en landsgrenzen heen te kijken. We kunnen de keten niet verbeteren zonder de medewerking van bedrijven en overheden aan beide uiteinden. In Kenia hebben we constructieve gesprekken gevoerd over samenwerking en digitalisering. Ik moet zeggen, het is ronduit ‘gaaf’ om met de Keniaanse Douane en NVWA op zo’n praktische manier rond de tafel te zitten. Je praat met mensen die de drive en het enthousiasme hebben om zaken voor elkaar te krijgen. In Ethiopië en in Midden- en Zuid-Amerika willen we hetzelfde voor elkaar gaan krijgen.

Samenwerking binnen eigen landsgrenzen

Over de grens kijken is zinvol, dat is duidelijk. Maar ook binnen de eigen landsgrenzen kan de HFA, of liever de sector, nog winst boeken. Ik zou het mooi vinden als met name logistieke dienstverleners meer zouden investeren in samenwerking. Er is geen sprake van onwil, maar ik zie wel dat het gemeenschappelijke doel van samenwerking en innovatie niet altijd wordt gezien.
Toegegeven, je kunt zeggen ‘dan moet je projecten beter pitchen’. Maar het is ook belangrijk dat we met z’n allen vaker over de schutting kijken. Dat we beseffen dat het nut van samenwerking niet altijd in euro’s kan worden uitgedrukt. Dat we samen investeren in de overall benefit en de voorwaarde van zichtbare resultaten even loslaten. Het gebeurt al, in een HFA IT-pilot waaraan K+N, Panalpina, DNATA, Fresco Flowers en Cargonaut meewerken. En het smaakt zeker naar meer.

Winst voor alle partijen

Mogelijk vertaalt het sluiten van de koelketen, het standaardiseren van verpakkingen en het verbeteren van kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid zich niet direct in winst voor de kweker, maar wel voor de consument. En dat leidt uiteindelijk tot meer handel en dus winst voor alle partijen.

Auteur:
Marcel Claessen
COO Royal Flora Holland