Hoe bereikt de MRA top 3 van Europese logistieke hubs

De Amsterdam Logistics Board heeft onlangs Visie 2025 gepresenteerd. Daarin zet de ALB uiteen hoe de MRA over 20 jaar de top 3 van logistieke hubs in Europa kan bereiken. De pijlers: fysieke & digitale connectiviteit en connectiviteit van de economie en de arbeidsmarkt. 

Bekijk de visie in vogelvlucht:

Volgens de Scenario’s 2025 van de Amsterdam Economic Board is en blijft de logistiek een krachtige motor van de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De positie van de MRA als logistieke hub is echter niet vanzelfsprekend. Technische innovaties,
veranderende marktvraag en ontwikkelingen als ketenintegratie hebben grote impact op goederen- en grondstoffenstromen. Om als logistieke hub in 2025 tot de top-drie van Europa te horen, zullen we als logistiek bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen
gezamenlijk maximaal gebruik moeten maken van het DNA van de regio.
De MRA beschikt over een unieke mix aan bouwstenen om de regio tot een integrale logistieke marktplaats te maken. De kracht van de logistiek zit in onze ‘connectiviteit’: we verbinden fysiek en digitaal, ruimte en economie, mensen en markten. Met optimale verbindingen met de rest van de wereld, synchromodale bereikbaarheid door de unieke combinatie Airport-Seaport-Greenport-Dataport en verbondenheid met andere clusters in stad en regio. Onze kernwaarden: betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit. Sterke punten
sterker maken, dat is onze inzet.
1. Connectiviteit fysiek en digitaal: SNELLER EN SLIMMER
Logistiek is het creëren van naadloze verbindingen. Seamless connections, daar gaat het om: klanten ontzorgen door logistieke processen steeds slimmer en sneller te organiseren en door maatwerk te leveren aan specifieke kansrijke niches. Om aan te sluiten op mondiale netwerken investeren we in optimale fysieke bereikbaarheid (spoor, weg, water) en maken we met nieuwe logistieke
concepten efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Als grootste internetknooppunt ter wereld zijn we topspeler qua digitale bereikbaarheid en sluiten zo aan op een nieuwe logistiek van ‘processen’. De MRA beschikt bovendien bij uitstek over de competenties om logistieke ketenregie te faciliteren (douane, fiscaliteit, finance, vergunningen). We profiteren van de unieke fysieke nabijheid van luchthaven, zeehaven, greenport en dataport en vertalen dit in een integrale ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor het gebied.
2. Connectiviteit economisch: MEER TOEGEVOEGDE WAARDE
Als integrale marktplaats is de logistiek in de MRA in 2025 nog meer verbonden met de rest van de regionale en mondiale economie door innovatieve crossovers met economische clusters als de handel, zakelijk-financiële dienstverlening, ICT en creatieve industrie. De logistiek is de smeerolie én motor van de economie door andere clusters te faciliteren meer toegevoegde waarde te creëren. Nieuwe kansen liggen er in de combinatie van de logistiek met de maakindustrie, ICT, Finance (informatiestromen, Supply Chain Finance) en de circulaire economie. Investeren in een innovatieve, duurzame economie versterkt het maatschappelijk draagvlak, onze ‘licence to operate’. De Westas wordt proeftuin voor crossovers van de logistiek, maakindustrie en circulaire economie.
3. Connectiviteit arbeidsmarkt: MENSEN MAKEN HET VERSCHIL
Als innovatieve sector profileert de logistiek in de Metropoolregio zich door een ruim aanbod van gemotiveerd en goed geschoold personeel. Human Capital is de sleutel tot succes; mensen maken het verschil. Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven (Triple Helix) investeren de komende jaren gezamenlijk in onderwijs, onderzoek, arbeidsmarkt en innovatieve startups. En in een beter imago: de logistiek heeft in 2025 meer ‘smoel’ als modern, innovatief cluster dat aantrekkelijk is voor professionals, studenten en bedrijven. We maken concreet zichtbaar wat de logistiek betekent voor de economie en het dagelijks leven van de bevolking van stad en regio.
Onze ambitie is om in 2025 tot de top-drie knooppunten van Europa te horen. Om dat te bereiken is veerkracht een sleutelwoord: proactief, flexibel en effectief inspelen op onzekerheid en op snelle veranderingen.

Geef een reactie