Horizon 2020: de Europese Unie daagt uit

Tijdens de International Conference on Logistics and Innovation op 1 april staat Horizon 2020 centraal. Met dit stimuleringsprogramma daagt de Europese Unie bedrijven en kennisinstellingen uit om innovatieve oplossingen te zoeken voor vraagstukken in 22 sectoren, waaronder Transport en Logistiek.

Voor onderzoek in de sector Transport, waaronder Logistiek valt, stelt de Europese Unie tot 2020 ruim 6,3 miljard euro beschikbaar. Deelname aan het stimuleringsprogramma biedt bedrijven en kennisinstellingen naast de financiering de kans om hun Europese netwerk uit te bouwen en extra kennis op te doen. Onderzoekers die voor de gelden in aanmerking willen komen, moeten overigens niet over één nacht ijs willen gaan. Het is geen kwestie van een eigen projectvoorstel indienen en daarvoor subsidie aanvragen.  De EU geeft in sectorale werkprogramma’s nauwkeurig aan welke vraagstukken of zoals zij het noemt ‘challenges’ opgelost moeten worden.

Logistiek
Het werkprogramma Transport bevat de invulling, eisen en deadlines voor de challenges in transport en logistiek.  Het is een lijvig, maar helder ingedeeld document met enkele tientallen vraagstukken in weg-, lucht-, spoor-en watervervoer en meer algemene vraagstukken als urban mobility, synergie in de supply chain en ontlasting van de supply chain. De ondertitel van het programma onderstreept waar het allemaal om draait: ‘Slim, duurzaam en integraal transport’. De eerste deadlines zijn eind maart verstreken, maar er zit nog voldoende in het vat.

Europese oplossingen
Voor de toekenning van Horizon 2020-financiering gelden strenge voorwaarden: de uiteindelijke innovatie moet Europees zijn, ofwel breed toepasbaar. Resultaten moeten meetbaar en kwantificeerbaar zijn en een onderzoeksteam moet bestaan uit deelnemers uit minstens drie EU-lidstaten. Bedrijven en kennisinstellingen die willen deelnemen, moeten dan ook met drie of meer partners een internationaal consortium vormen. Tot slot moeten ze rekening houden met een lange voorbereidingstijd van hun aanvraag.

 

Hulp nodig voor onderzoek deelname Horizon 2020?
Wilt u onderzoeken of u in aanmerking komt voor Horizon 2020-financiering? Lees eerst het werkprogramma door en kijk of een u bijdrage denkt te kunnen leveren aan een challenge. Als u daarna wilt sparren met een adviseur of vragen heeft, dan helpt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u verder.

Ook de Amsterdam Economic Board biedt ondersteuning in Europese projecten als die in de strategie voor het cluster Logistiek passen. Partijen uit de Metropoolregio Amsterdam kunnen daarvoor contact opnemen met clustermanager Mark van Oosten. Daarnaast zijn er commerciële partijen in de markt. Die kosten uiteraard geld.

Bron: Dinalog Amsterdam — Anke Hoets

Geef een reactie