master urban technology

HvA start in september 2022 met nieuwe master Urban Technology

Hogeschool van Amsterdam start met de nieuwe, eenjarige voltijd masteropleiding Urban Technology. Belangrijkste thema’s van de masteropleiding Urban Technology (MSc Urban Tech) zullen zijn: Energy Transition, Circular Transition, Connectivity & Mobility en Designing Future Cities. De opleiding gaat naar verwachting in september 2022 van start.

Bron: hva.nl.

Het panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de opleiding positief beoordeeld. Op basis van die beoordeling neemt de NVAO nu een voorwaardelijk besluit. De opleiding werkt aan de aangegeven verbeterpunten, zodat de opleiding volledig voldoet aan de kwaliteitseisen. Als de verbeteringen afdoende zijn beoordeeld volgt het onvoorwaardelijke accreditatiebesluit, waarna de opleiding in september 2022 van start gaat.

In het komende decennium zal de oppervlakte en de bevolkingsomvang van steden verdubbelen. Dat betekent dat steden in een continue fase van technische en maatschappelijke ontwikkeling verkeren. Dan worden onderwerpen als duurzaamheid, technologie, economie en de wijze waarop we samenleven een grote uitdaging. Een uitdaging die vraagt om praktijkgerichte, discipline-overstijgende ingenieurs op masterniveau. Deze professionals, voorzien van theoretische kennis en praktijkgerichte vaardigheden, gaan we opleiden bij de Hogeschool van Amsterdam.

Waarom in Amsterdam?

Met een bevolkingsgroei van ca. 18% in de komende 15 jaar zal ook onze hoofdstad grote behoefte hebben aan discipline-overstijgende bètatechnische professionals. Professionals met een helikopterview en met gevoel voor sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen zullen werken aan bruikbare, duurzame en toepasbare technische oplossingen voor complexe grootstedelijke vraagstukken. Logisch dus dat juist de Hogeschool van Amsterdam deze professionals op masterniveau wil opleiden.

Bovendien is gebleken dat veel bestaande masteropleidingen de nadruk leggen op theoretische kennis en/of minder interdisciplinair gefocust zijn en/of zich richten op één thema, bijvoorbeeld energietransitie. De masteropleiding Urban Technology (MSc Urban Tech) van de HvA zal naast het vereiste abstractieniveau ook kennis en vaardigheden leveren voor praktijkgerichte professionals. Belangrijkste thema’s hierbij zijn: Energy Transition, Circular Transition, Connectivity & Mobility en Designing Future Cities.

“De beroepspraktijk heeft behoefte aan praktijkgerichte professionals met technische knowhow en een brede, integrale blik en aanpak. Grootstedelijke vraagstukken over duurzaamheid, circulariteit en leefbaarheid vereisen een overall-benadering. De HvA stuurt en stimuleert het ontwikkelingsproces van de student tot innovatieve, zelfstandig opererende professional”, zo vertelt Marieke Verwaaijen, projectleider van de masteropleiding Urban Tech.

Samenwerking

Naast eigen kennis en ervaring koppelen we deze masteropleiding ook aan het praktijkgerichte onderzoek van het Centre of Expertise (CoE). Lectoren, onderzoekers en docenten van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Urban Technology zullen dan ook nauw betrokken zijn. Daarbij zal de opleiding nauw verweven zijn met het werkveld door de inbreng van authentieke casussen en gastcolleges.

Start van de masteropleiding

In afwachting van het formele accreditatiebesluit, gaat de opleiding in september 2022 van start bij de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam.