ing wegtransport

ING: ‘Markt wegtransport trekt licht aan, kostendruk blijft hoog’

Na een teruggang gaat het vrachtvolume in het wegtransport in de loop van 2024 weer licht vooruit. Opdrachtgevers in de bouw hebben in 2024 minder te vervoeren, in de industrie is weer een plusje, al houdt de internationale vraag nog niet over. Dat schrijft het onderzoeksbureau van ING in een nieuwe sectoranalyse. Het personeelstekort in de sector blijft groot volgens ING-econoom Rico Luman.

Bron: ING.

De naweeën van de coronapandemie en de energiecrisis, economische vertraging en geopolitieke onrust hebben gezorgd voor een daling van het goederenvervoer over de weg in 2023. Consumenten hebben bestedingen na corona weer terug verschoven naar diensten zoals vakanties. In combinatie met de terugval in industriële industrie en langdurige afbouw van voorraden is het vervoersvolume extra teruggezakt. Internationaal werd dit goed zichtbaar in de grote havens die ook last hebben van de haperende Duitse industrie en economie.

Volume zakt niet weg, maar vooruitzichten internationaal vervoer zwak

In 2024 zakt de vervoersvraag uit de bouw naar verwachting terug, terwijl de vraag uit de industrie na een flinke terugslag toekomt aan licht herstel. In de detailhandel is nog geen groei, al gaan de volumes in het pakketvervoer wel vooruit. Dit blijkt begin 2024 ook uit de ING-data over online verkopen. Voor het internationaal vervoer is het vooruitzicht met magere economische verwachtingen nog niet sterk, maar het volume zakt niet verder weg (+0,5%). De Duitse vrachtwagenkilometers laten in januari nog een kleine min zien, maar naar verwachting zal de activiteit in de loop van het jaar wel wat aantrekken. Al met al tonen transporteurs zich over de nabije toekomst aan het begin van het jaar nog niet duidelijk positief, maar ook niet somber.

Investeringen stap terug, vergroening moet door

Na een periode van krapte door een combinatie van productiebeperkingen en opgestapelde vraag, staan de investeringen in nieuwe trucks en trailers onder druk. Ook lijken de lagere grondstofprijzen in 2024 nu tot uitdrukking te komen in de aanschafprijzen van transportmaterieel. Tegelijkertijd zijn elektrische voertuigen beduidend duurder en is er voor de komende jaren ook een grote opgave om de vloot te vergroenen. Meer hierover in de assetvisie trucks en trailers.In 2024 gaat de CSRD-richtlijn in voor beursgenoteerde bedrijven, dat houdt in dat ook transporteurs van deze opdrachtgevers hun CO2-uitstoot aan hen moeten gaan rapporteren, wat de aandacht hiervoor vergroot. Tegelijkertijd zullen er met het oog op de aanvang van zero-emissie stadsdistributie vanaf 2025 – en de overgangsfase – ook nog diesel trucks op kenteken worden gezet (die na 2030 daarbuiten worden gebruikt).  

Vervolg analyse wegtransport door ING

In de nieuwe analyse van de sector Transport & Logistiek, Mobiliteit en Automotive nemen de experts van ING ook de kosten onder de loep. Die stijgen onder meer door een bovengemiddelde stijging van de lonen en door de fors hogere kilometerheffing (MAUT) in Duitsland. Volgens ING wordt “Een doorberekening van de hogere kosten in het wegtransport uiteindelijk onvermijdelijk”. Lees verder bij ING.