modal shift bulk

Potentie van modal shift in droge bulk

Van alle goederen die via waterwegen worden vervoerd in Nederland, vertegenwoordigt droge bulk maar liefst 52%. Dit omvat los gestorte grondstoffen en halffabricaten die essentieel zijn voor de Europese industrie. Het vervoer van droge bulk vereist een nauwgezette planning en betrouwbare uitvoering, met minimale leegvaart als doel. Binnenvaartcoöperaties ELV, PTC en NPRC, hebben samen met Topsector Logistiek het potentieel voor een modal shift in de droge bulk voor de binnenvaart onderzocht.

Bron: Topsector Logistiek.

Het onderzoek identificeert verschillende uitdadingen voor de modal shift van bulkstromen zoals de lange voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid betrokken partijen in de keten. De belangrijkste uitdaging is echter dat de modal shift in droge bulk een aanzienlijke impact heeft op de gehele supply chain, waardoor een aanpassing van processen binnen de keten nodig is.

Aanbevelingen

Het onderzoek benadrukt enkele aanbevelingen om de modal shift te bevorderen. In algemene zin is er noodzaak voor de ontwikkeling van een netwerk aan watergebonden locaties waar verschillende bulkstromen op -en overgeslagen kunnen worden. Nu is vaak een watergebonden locatie geschikt voor de op -en overslag voor één type bulkgoed, waardoor er geen fysieke en vergunningsruimte is voor de overslag van andere type goederen.Toch liggen er veel kansen, want hoewel de aanloopperiode lang kan zijn, biedt de modal shift een duurzame oplossing qua emissies en benodigde energie per ton/km. Het potentieel voor modal shift van droge bulk is namelijk aanzienlijk, met mogelijkheden om miljoenen tonnen aan wegtransport te verminderen en efficiëntie in de supply chain te verbeteren. Ook is de kans op een reverse modal shift bij bulkstromen kleiner, vanwege de directe samenhang met de productie processen. 

Daarnaast zijn er specifieke aanbevelingen voor het bestaande Joint Corridors Off-Road programma benoemd, zoals aantrekken van logistiek makelaars met kennis van de bulksector en een bijbehorende branche-gerichte aanpak, waarin naar de hele keten van grondstoffen, halffabricaten en producten wordt gekeken.

Complexe dynamiek

In tegenstelling tot het containervervoer, zijn herkomst- en bestemmingsrelaties in de droge bulksector niet gebonden aan vaste lijndiensten of corridors. Dit zorgt voor een complexe dynamiek waarbij flexibiliteit van essentieel belang is. De concurrentie in deze sector is scherp vanwege dalende volumes, wat zowel tussen binnenvaartondernemers als tussen bevrachters en coöperaties plaatsvindt.

Multimodaal transport expo 2024

Tijdens de Multimodaal Transport Expo op 14 maart jl. in Breda presenteerde de Topsector Logistiek samen met Logistics Navigators de Inspiratiesessie out of the box denken voor dry- en break bulk modal shift, naar aanleiding van het rapport: Inzicht in modal shift droge bulk sector – Topsector Logistiek.