Innoveren? Wacht niet af, het is eenvoudiger dan u denkt

In het project Future Framing is de afgelopen jaren gewerkt aan het stimuleren van innovatie bij logistieke bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Via workshops werd bij bedrijven de veranderbereidheid gepeild en werd gewerkt aan het creëren ervan. De ervaringen van de projectleiders waren kritisch. Maar er is hoop!
Het doel van Future Framing was een mental shift voor verandering en innovatie realiseren.” Innovatie is een van de instrumenten waarmee de MRA wereldwijd haar voorsprong kan behouden in de logistiek. Het bevordert economische groei van de regio en daarmee van individuele bedrijven. En omdat innovatie kostbaar is, is samenwerking tussen bedrijven onderling en bedrijven en kennisinstellingen broodnodig. Via Future Framing werd duidelijk hoe het staat met de veranderbereidheid in de MRA. De titel van het eindrapport is veelzeggend: ‘De verlamming van de logistieke sector belemmert vernieuwing en samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam’.
Verlamming
Projectleider Nicolien Hendrickx legt uit: ”žEr heerst een stevige ‘heb ik al gedaan’ en ‘heb ik al geprobeerd’-cultuur waardoor de noodzaak tot verandering gebagatelliseerd wordt. Bedrijven zijn verlamd door hun eigen angst voor verandering en individueel gezichtsverlies. Ook worstelen ze met de rol van informatietechnologie. De IT wordt vaak verkeerd ingevuld en ingezet, het is geen doel het is slechts een middel. Verder is de logistieke sector sterk concurrentieel. Vertrouwen is essentieel om constructief de samenwerking in de keten aan te gaan. Dit vertrouwen is op kleine schaal zeker aanwezig en vormt een goede basis voor initiatieven. Maar deze vervolgens ook met andere partijen delen ligt dan weer gevoelig in verband met de concurrentiepositie. Dat zien wij als de verlamming die doorbroken moet worden.”
Handvatten voor procesverbetering
Hoe de verlamming of afwachtende houding te doorbreken was de volgende vraag voor Future Framing. Het eindrapport biedt een aantal concrete handvatten. Het schetst hoe de ondernemer intern een ‘mental shift’ voor verbetering en innovatie op gang kan brengen (zie kader). Daarnaast biedt het een stappenplan hoe organisaties een verbetertraject kunnen opzetten en uitvoeren, eventueel met andere partijen. Hendrickx: ”Innovatie zit soms in de kleinste dingen en kan een enorme winst opleveren. Wij zagen dat een ander gebruik van Excel al kennis opleverde waarmee het hele bedrijf zijn voordeel deed. Zoiets geeft medewerkers vertrouwen en kan een vliegwieleffect op gang brengen. Maar we beseffen dat een verbeteringstraject behapbaar moet blijven. Via het stappenplan kunnen organisaties en ondernemers ontdekken dat innovatie eenvoudiger is dan ze denken.”

Zelf de ‘mental shift’ voor verandering en innovatie stimuleren

  • De beste verandering is die voortkomend uit een drive van binnenuit. Ontwikkel een innovatieagenda en betrek zoveel mogelijk eigen medewerkers bij het opstellen en uitvoeren ervan.
  • Organiseer uw IT doelgericht op het verkrijgen van informatie over het proces en stel dit vervolgens beschikbaar aan medewerkers en partners in de keten. Hang niet alles op aan grote IT-systemen.
  • Heeft u te maken met een hoofdkantoor dat grenzen aan innovatie oplegt vanuit budgetten en targets, richt u dan op de vraag wat wél mogelijk is binnen de door het hoofdkantoor gegeven ruimte en niet op wat niet mag.
  • Veranderen en verbeteren is een proces van trial en error. Neem de angst voor fouten maken bij uw medewerkers weg en laat fouten voor de onderneming werken. Maak er desnoods een KPI van.
  • Gebruik naast de interne kennis ook die van buiten, van organisaties die in niches opereren of door samen te werken met ketenpartners.

Voor vragen, advies en meer informatie
Nicolien Hendrickx — nicolienhendrickx@hotmail.com — 0653947916
Reinoud Karssenberg — reinoud@workshop2go.nl — 0610458915
 
Over Future Framing
Future Framing is een gezamenlijk project van Dinalog, Workshop2Go en de HvA. Het maakt onderdeel uit van het programma Seamless Connections of naadloze verbindingen. Het programma wil via innovatie en verbetering de schakels in de logistieke keten met elkaar verbinden en obstakels in de keten wil wegnemen. Hiervoor is samenwerking nodig tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Geef een reactie