bouwprojecten schiphol

Inspiratie bouwlogistiek: de Schiphol Logistic Hub

Op Schiphol wordt net als elders in Nederland volop gebouwd. Doordat er 65.000 mensen werken heeft de luchthaven getalsmatig het formaat van een middelgrote gemeente. Maar het bouwen gebeurt vooral in de ‘binnenstad’ die het formaat heeft van een postzegel. De grootste projecten zijn de nieuwe pier en terminal die onder het Schiphol Capital Programme vallen. Om de logistiek rond de twee bouwprojecten in goede banen te leiden, is op een paar kilometer afstand de Schiphol Logistic Hub ingericht. Dennis Veltkamp is er manager Logistic en vertelt over de eerste ervaringen.

Voor de leek is de omvang van de bouwactiteiten op Schiphol bijna niet te bevatten. Naast de aanleg van de nieuwe pier met 8 nieuwe gates en de nieuwe terminal, krijgen de pieren D en G een upgrade, wordt de tunnelveiligheid onder landingsbanen verbeterd, worden de vertrekhal en lounge 1 heringericht en wordt de rijbaan Quebec over de A4 verdubbeld. Nog een paar aantallen ter indicatie van de logistieke opgave. Voor de nieuwe terminal en de inrichting van de bouwplaats op de luchthaven is de vroegere parkeergarage P2 afgebroken. Dat leverde 32.000 ton puin op die moest worden afgevoerd. Ook de infrastructuur wordt aangepast waaronder de leidingen, de bodem zit er vol mee. Alleen al voor het verleggen van 1 kabel zijn 10. mensen nodig en 7.000 diensten.

“Infrastructuur en bereikbaarheid zijn de levensader voor Schiphol”

Grip op vervoersstromen via Logistic Hub

Om in de bedrijvigheid grip te houden op de vervoersstromen voor de Schiphol Capital Programme-projecten, is de Logistics Hub ingericht, aan de Kruisweg op het snijvlak van de N196 met de A4. Dennis Veltkamp: “Schiphol wordt al decennia geconfronteerd met de noodzaak om goed over ruimte na te denken. We moeten ruimte creëren om te kunnen bouwen.” De civiel engineer heeft jarenlange ervaring in projectmanagement bij grote bouwprojecten en dacht dat hij alles wel gezien had. Toch was ook hij een beetje verbaasd tijdens de opstart van de hub, erkent Dennis. “We zijn aan alles gewend, maar op deze schaal moesten we her en der toch wel wat aanpassen.” Dat betekende volgens hem snuffelen aan elkaar en  zaken bijsturen.

Schiphol Capital Programme

Schiphol Capital Programme is een speciale projectorganisatie waarin de bouw van de pier en terminal en ondersteunende projecten de komende tien jaar zijn ondergebracht. De bijbehorende Logistic Hub langs de Kruisweg doet op het eerste gezicht een beetje onwezenlijk aan, een desolate vlakte, maar schijn bedriegt. Alles wat nodig is voor een soepele logistiek is er: 1.000-2.000 parkeerplekken, een kantoorgebouw van twee verdiepingen en meerdere portacabins. Dennis: “We wilden alle overbodige zaken het centrum van Schiphol uittrekken én dat iedereen eenvoudig bij elkaar kan binnenlopen.” De 300-350 medewerkers op de hub houden zich er met de technische kant van de bouw bezig zoals deliverymanagement, testen, trainen en plannen: aannemers, architecten, projectmanagers, risicomanagers, financial controllers, kostenplanners, vergunningenexperts. Er is kleine opslag en een beperkt remote werkterrein.

Veiligheid

Samen hebben de hubmedewerkers de regie over de goederen- en mensenstromen richting de luchthaven. Zo parkeren de honderden bouwvakkers die op Schiphol werken op de hub en gaan met de bus verder. “We wilden niet dat zij met de auto naar de luchthaven gaan, daar worden afgezet of een parkeerplek gaan zoeken.” Ook de leveranciers moeten zich fysiek melden. Ze krijgen een timeslot aangewezen waarop ze mogen leveren en horen waar ze zich moeten melden op de luchthaven. Met een bouwticket in de hand rijden ze vervolgens naar de bouwsite. Ook wordt hun vracht gecontroleerd op de hub. Daarbij gaat het niet alleen om een kwaliteitscontrole, maar uiteraard ook om veiligheid. Alles wat airside gaat moet streng worden gecontroleerd.

Logistic hub
De aanleg van de nieuwe pier. Foto: Royal Schiphol Group/M. Krekelaar

Matchen van plannen en sturen vervoersstromen

Infrastructuur en bereikbaarheid zijn de levensader voor Schiphol. De wegen van en naar de luchthaven zijn 24/u per dag in gebruik, maar er zijn slechts een paar pieken. De winst in de bouwlogistiek zit dan ook grotendeels in het sturen van de vervoersstromen. De aannemer bepaalt wat hij als eerste op de site wil en geeft dat door aan de hub. Zo zijn onlangs stalen elementen geleverd. Het kost tijd om die te lossen. Dennis: “Wij kijken real time wat de aannemer op de pier doet en of dat matcht met wat er rondom gebeurt, bijvoorbeeld op de wegen. Overal zitten mensen die ons inseinen als iets niet volgens planning gaat. De infrastructuur is beperkt dus als er één voertuig stokt, dan hebben we al een probleem. Op de hub combineren we de informatie en sturen bij.”

“Het moet business as usual blijven naast de bouwopgave”

Hierin worden de projecten van andere belanghebbenden op de luchthaven meegenomen. Want Royal Schiphol Group is niet de enige met bouwprojecten. “Er is een enorme behoefte aan duidelijkheid. Door routes en tijdstippen met andere informatie te combineren, brengen we de grootste knelpunten in beeld en maken faseringsplannen. Zo maken we voor iedereen de bereikbaarheid inzichtelijk en helpen we verstoringen voorkomen. Iedereen krijgt zijn piece of the pie.” Er is nog wel een efficiencyslag te slaan in bijvoorbeeld de toepassing van verkeersmodellen zodat de logistiek beter onderbouwd gestuurd kan worden. “We zijn tevreden hoe het nu gaat, maar lopen nog elke dag tegen nieuwe dingen aan. Er komen ook veel leveranciers voor het eerst. Die moet je elke keer de spelregels uitleggen.”

Overslaan van goederen op de Logistic Hub

De hub staat nog aan het begin, vervolgt Dennis. “We zijn bezig met de aanpassing van de wegen. En de basis voor de nieuwe pier ligt er, dus die komt aardig op stoom. De aanbesteding voor de terminal loopt nog. Ik verwacht pas in de tweede helft van dit jaar een toename van het verkeer, omdat we dan volop aan de pier bouwen.” De verwachting is dat het huidige aantal van circa 40 vrachtwagens met bouwmaterialen die in de vroege ochtend af en aan rijden, dan fors zal stijgen. Ook veranderen de vervoersstromen in de opleveringsfase van de terminal. Dennis sluit niet uit dat er dan ook goederen zullen worden overgeslagen op de hub. “De truc zit voor ons niet zozeer in het aantal, als wel in het gecontroleerd laten verlopen van de vervoersstromen. We zijn ons bewust van het feit dat Schiphol zeer afhankelijk is van de bereikbaarheid. Dat geldt voor iedereen, passagiers, werknemers, leveranciers. Voor hen moet het business as usual blijven naast de bouwopgave.”