provincie noord-holland mobiliteit

Piet Heintunnel Amsterdam per 1 mei ‘no go’ voor deel vrachtverkeer

Om het risico te verkleinen op een wegtunnelbrand met veel rook geldt vanaf 1 mei 2019 voor de Piet Heintunnel een verbod voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton. Het verbod geldt totdat de renovatie van de Piet Heintunnel gereed is, in zomer 2022. Andere voertuigen als campers, bestelbussen, bussen en touringcars mogen wel door de tunnel.

Vanaf 1 mei 2019 geldt een nieuwe tunnelwet met strengere eisen. De Piet Heintunnel voldoet op 1 mei nog niet aan de nieuwe wet. Om de tunnel open te kunnen houden neemt de gemeente, naast het verbod voor vrachtwagens, een aantal maatregelen:

  • verlengen vluchtgang oostzijde tunnel
  • verbeteren zichtbaarheid vluchtroutes
  • verder automatiseren van bediening en bewaking vanuit verkeerscentrale
  • actualiseren van opleiding, training en documentatie van verkeersleiding

Meer informatie over weren vrachtverkeer Piet Heintunnel

Amsterdam renoveert tussen 2019-2025 meerdere tunnels vanwege nieuwe wetgeving. Kijk hier wat dit betekent, onder meer voor de Piet Heintunnel.