Intelligente meerpalen, kades en boeien in haven Amsterdam

 

De havens in Amsterdam en omgeving digitaliseren in hoog tempo. Door processen te stroomlijnen moet groei worden gerealiseerd en de dienstverlening verder verbeterd. In de buitenhaven van IJmuiden is onlangs een nieuwe digitale pilot gestart. Via sensoren van het innovatieve 30MHz monitort Havenbedrijf Amsterdam hoe de IJ-palen in weer en wind en onder het gebeuk van bulkcarriers standhouden. Via de sensoren doen de palen zelf verslag.

De IJ-palen bestaan uit twee afmeerpalen, drie meerboeien en een dukdalf. Bulkcarriers meren er af om gelichterd te worden zodat ze minder diepgang krijgen en door de sluis en de tunnels in het Noordzeekanaal kunnen doorvaren richting Amsterdam. Een deel van de lading – vaak kolen – wordt overgeslagen naar binnenvaartschepen.

Proactief onderhoud
Het is zaak dat de carriers dicht op binnenvaartschepen liggen. De druk op de palen is dan ook groot. Nataly Katan is van de afdeling New business van Havenbedrijf Amsterdam: “Als de IJ-palen defect zijn wordt het proces van lichteren ernstig verstoord. Ze zijn dan soms weken uit bedrijf. Door goed te monitoren krijgen we inzicht in wat er precies gebeurt als het misgaat. De palen zeggen zelf ‘er is iets mis met mij’. We hopen daardoor in de toekomst vaker preventief onderhoud te kunnen plegen en zo tijdrovende reparaties te kunnen voorkomen.”
Flitspaalkast
De nieuwe sensoren van 30MHz zitten in een soort flitspaalkast met daarin een accu. Ze meten op 3 assen of de palen in het lood staan, wat de kracht is van het schip op de paal en wat de paal aankan. Met behulp van een sonar wordt gemeten hoever het schot waarmee het schip wordt opgevangen wordt ingedrukt, vertelt Niels Lauwers van 30MHz: “Niet iedere schipper is even aardig voor zo’n paal. Dat heeft ook te maken met de weersomstandigheden. We hebben eerst op het droge geoefend, nu gaan we kijken of het ook werkt onder extreme omstandigheden: zout, water, wind, regen en vrieskou.” De sensoren sturen de data realtime door.
Onbegrensde toepassingen

Volgens Lauwers kan met ZENSIE van 30MHz zo’n beetje alles worden gemeten: “Wij vragen onze klanten altijd eerst om creatief naar hun omgeving te kijken en dan bij ons aan te kloppen. Wat willen ze meten? Op basis van het antwoord gaan onze hardwaretechneuten aan de slag. Onze sensoren kunnen geur meten, temperatuur, afstand, weerstand, decibellen, noem maar op. Een speciaal door ons ontwikkeld dashboard helpt vervolgens de data interpreteren zodat ondernemers hun bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren.”

Toepasbaar binnen en buiten de haven

30MHz helpt onder meer telers om de omgevingsfactoren, zoals temperatuur en luchtvochtigheid, tot op de vierkante meter nauwkeurig in kaart te brengen zodat ze een goede telerstrategie kunnen ontwikkelen. En in de haven kunnen (kleinere) sensoren terminalmanagers helpen om de beschikbaarheid van hun groot gereedschap te monitoren. Ze geven aan welke vorkheftruck in gebruik is, welke in reparatie of waar een tractor zich op een bepaald moment bevindt.

Pilot ruimtegebruik

Innovatie is cruciaal voor groei van de haven. Katan: “De technologische ontwikkelingen gaan zo snel. Voor ons is de essentiële vraag hoe we waarde kunnen creëren. 30MHz helpt ons daarbij.” Eerder brachten de twee bedrijven met sensoren al het ruimtegebruik van kades in kaart. Havenbedrijf Amsterdam weet altijd zeer precies waar binnenvaartschepen zijn als ze varen, maar niet als ze stil liggen. Hierdoor blijft kaderuimte onbenut en zijn er soms wachttijden voor de binnenvaart. Deze pilot is inmiddels afgerond en wordt de komende zomer opgeschaald. Katan: “We geloven heel erg in klein experimenteren, leren en opschalen en proberen daarbij in korte cycli te werken. We verwachten met de pilot IJ-palen over 2-3 maanden al de eerste conclusies te trekken.”

Uitrol bij succes
Als de sensoren op de IJ-palen succesvol zijn, dan zal het project al worden uitgerold in de Amsterdamse zeehavens. Havenbedrijf Amsterdam verwachte enkele tientallen objecten met de sensoren te kunnen monitoren. “Denk daarbij aan andere palen bijvoorbeeld de boeien. Er liggen in het kanaal hele grote boeien die een paar keer per jaar worden overvaren. Het duurt doorgaans wel eventjes voor we horen dat er iets mis is. Dat gaat snel veranderen dankzij de sensoren”, besluit Katan.

Match made in heaven

30MHz kwam met Havenbedrijf Amsterdam in contact toen het nieuwe kantoorruimte zocht en vond in Prodock, het bedrijfsverzamelgebouw in Coenhaven-West. Daar biedt Havenbedrijf Amsterdam vanaf mei jonge innovatieve bedrijven die de prototypefase zijn ontstegen een fysieke werkplek met het doel een brug te slaan tussen idee en praktijk. Het wil zo innovatie in de haven aanjagen. Doordat de lijntjes kort lopen, kon 30MHz via Prodock een compleet nieuwe markt aanboren. Niels Lauwers: “Vooral in de haven zijn bedrijven door crisis en stagnatie gedwongen om meer met minder te doen. Met onze sensoren kun je fysieke ruimte in kaart brengen en beter benutten en daar is hier veel interesse voor. Havenbedrijf Amsterdam heeft als matchmaker opgetreden. Daar zijn we heel blij mee. We hebben plots een netwerk van hier tot Tokio en hebben een reuzensprong kunnen maken. ”

Auteur: Anke Hoets

Geef een reactie