KIEM logistiek

Provincie Noord-Holland: ‘Mkb-subsidies beschikbaar voor innovaties’

Er is subsidie beschikbaar voor ondernemers in het mkb in Noord-Holland die aan het begin staan van een traject voor innovatie. In 2023 stellen provincie Noord-Holland en Rijk hiervoor ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development projecten kunnen worden ingediend. Bron: Provincie Noord-Holland. Met de subsidieregelingen MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) […]

Tweede Havenconferentie Amsterdam: samen werken aan innovatie

Onder het motto ‘Samen werk maken van innovatie’ werd op 8 november 2016 de tweede Havenconferentie gehouden bij Prodock aan de Moezelhavenweg in Amsterdam. Ruim 100 deelnemers bezochten de conferentie. Naast ondernemers uit de haven waren er opleiders, uitzendbureaus en prominenten zoals Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-West, en Nina Tellegen, directeur Amsterdam Economic Board. Zij gingen in […]