krimp schiphol

Jaarverslag 2019 Schiphol: hoe verging het de luchtvracht

Royal Schiphol Group heeft op 9 maart het Jaarverslag 2019 gepresenteerd onder de titel ‘Connecting your World’. Dat verbinden door Schiphol is niet alleen geografisch gedefinieerd. Het gebeurt via drie pijlers: Kwaliteit van Netwerk, Leefomgeving en Service. Die pijlers worden ondersteund door de pijler Veiligheid & Organisatie. Slots en de luchtvracht op Schiphol vallen binnen de pijler Kwaliteit van netwerk. 

Amsterdam Airport Schiphol zakte vorig jaar naar de derde positie in de wereldranglijst van hubconnectiviteit. De luchthaven telde 496.826 vliegtuigbewegingen met 332 directe bestemmingen in 97 landen. Het volume van de luchtvracht was in Amsterdam 1,57 miljoen ton. Ceo Dick Benschop: “Schiphols vrachtactiviteiten blijven een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons netwerk, alsook aan onze vastgoedinkomsten. De vrachthub levert een jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse economie van meer dan 1,54 miljard euro. En hij is goed voor meer dan 13.000 banen.”

Jaarverslag 2019 Schiphol

Zorgen positie luchtvracht

Hoewel de bellyvracht groeit, nemen fullfreighters nog steeds 54% van de luchtvracht voor hun rekening. Amsterdam behield daarbij zijn positie in de top 5 van Europese vrachthubs (plek 4), maar toont wel een sterke daling in volumes. De zorgen bleven dan ook in 2019 en de sector heeft volgens Benschop extra aandacht nodig: “Heel Europa kent een terugval in de vrachtvolumes als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. Op Schiphol is het volume met 8,5% gedaald, voornamelijk door een afname van het aantal fullfreighters. Het plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen is bereikt en voor fullfreighters zijn niet meer voldoende slots beschikbaar.” Schiphol stelde eerder al voor om in de capaciteitsdeclaratie voor 2020/2021 een vrachtpool voor fullfreightertoestellen op te nemen.

2020 cruciaal jaar voor de luchtvaart

2020 wordt voor onze luchtvaart een cruciaal jaar. Medio dit jaar wordt de Luchtvaartnota verwacht. En dit jaar wordt onderhandeld over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Benschop: ” Het is een jaar waarin de politiek besluiten gaat nemen over de opening van Lelystad Airport, de verdere ontwikkeling van Schiphol op de middellange termijn en de contouren van de luchtvaart in de periode tot 2050. Het bouwen aan Lelystad Airport en Schiphol nadert zijn voltooiing. De richting die het kabinet heeft gekozen is een goede: Schiphol mag gematigd en gecontroleerd groeien als hier minder geluidshinder tegenover staat.”

‘Slimme’ vrachtaanpak

Ten aanzien van de vrachtactiviteiten heeft Schiphol drie doelen. “Onze hoofdprioriteit is de positie van fullfreighters op Schiphol en ook de belangrijke rol van luchtvracht consolideren. Verder willen we onze vrachtvolumes behouden en zo mogelijk laten groeien. In de derde plaats willen we de slimste vrachthub van Europa blijven. Gezien de toenemende concurrentie voor slots op Schiphol en gegeven onze ambitie om het vrachtvolume te behouden en te laten groeien, willen we airlines helpen hun capaciteit optimaal te benutten door ervoor te zorgen dat het ruim van vliegtuigen bij vertrek zo vol mogelijk zit. Deze strategie impliceert ook een duurzamere benadering van onze vrachtactiviteiten, die we waar mogelijk verder zullen ondersteunen met milieuvriendelijke innovaties.”

Jaarverslag 2019 Schiphol in vogelvlucht

Ceo Dick Benschop vertelt hoe Schiphol vanuit de Visie 2050 verder gaat bouwen aan duurzame, hoogwaardige verbindingen en kwaliteit. Kwaliteit van Netwerk, Kwaliteit van Leefomgeving en Kwaliteit van Service.
(Tekst loopt door onder video)

 

‘Slimme’ vrachthub

Duurzaam, innovatief en slim, lijken de sleutelwoorden. “Ons streven om concurrerend te blijven sluit aan bij onze ambitie om de slimste vrachthub te zijn. Met het oog hierop hebben we het Smart Cargo Mainport-programma (SCMP) gelanceerd, dat een combinatie van digitalisering, duurzaamheid, samenwerking en gegevensuitwisseling gebruikt om het toekomstige succes van de hub te bevorderen.”

‘Slimme’ partnerschappen

Het jaarverslag vervolgt: “Ook onze partnerschappen en investeringen steunen de ontwikkeling van onze vrachtactiviteiten. Schiphol Cargo heeft samen met KLM Cargo en Royal FloraHolland de Holland Flower Alliance gevormd, bedoeld om knelpunten in de toeleveringsketen van bloemen aan te pakken. Een vernieuwing die deze alliantie heeft opgeleverd, is het concept van de ideale bloemendoos.”

Nieuwe wetgeving toewijzen slots

Een groot deel van de problemen in de luchtvracht op Schiphol heeft te maken met de slotproblematiek. Ook die komt terug in het voorwoord en het hoofdstuk Kwaliteit van het netwerk. In 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Besluit Slotallocatie aangepast. Een belangrijke wijziging is dat de luchthavenexploitant nu de eindverantwoordelijkheid krijgt voor het vaststellen van de capaciteitsdeclaratie van Schiphol in plaats van de verschillende luchtvaartpartijen. “Raadpleging van de luchtvaartmaatschappijen vindt plaats door middel van het Coordination Committee Netherlands (CCN), dat onder meer adviseert over knelpunten, slots en capaciteitsproblemen. Deze wetswijziging zal naar verwachting worden toegepast in de komende capaciteitsdeclaraties voor het winterseizoen 2020/2021 en het zomerseizoen 2021.”

Veraf en ook dichtbij, de drone

In december stapte Schiphol al in een brede nationale coalitie die gaat werken aan de verwezenlijking van Urban Air Mobility, een initiatief voor personenvervoer met luchttaxi’s die verticaal kunnen opstijgen en landen om de bereikbaarheid van de luchthaven te verbeteren. In 2020 starten de eerste onderzoeken. “Een belangrijke opgave is het vinden van manieren om deze nieuwe mobiliteitsoplossing te integreren in het vliegverkeer en de infrastructuur op de grond. Voor het eerste jaar is een onderzoek gepland dat de belangrijkste eisen en potentiële vervoerslocaties vaststelt. Er vindt ook een onderzoek plaats om vast te stellen welke effecten Urban Air Mobility op de leefomgeving zal hebben.”

Bekijk hier het volledige Jaarverslag 2019 van Schiphol.