Reactie kabinet op rapport Mainports voorbij

Afbeelding: SADC
Het kabinet volgt het advies dat de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) onlangs heeft uitgebracht, niet. Dat blijkt uit een brief van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. In het rapport ‘Mainports voorbij’ adviseerde de raad om een Strategie Vestigingsklimaat 2040 op te stellen. Schultz vindt dat niet nodig. Ook blijven de traditionele mainports Schiphol en de haven van Rotterdam focus van beleid, náást een nieuwe mainport: de digitale infrastructuur of dataport rond Amsterdam.
In het rapport ‘Mainports voorbij’ adviseerde de Rli begin juli om de traditionele focus op de mainports Schiphol en haven Rotterdam los te laten en te vervangen voor een overkoepelend vestigingsbeleid, waarin (meer) economische kerngebieden centraal staan. Volgens de Rli blijven Schiphol en de Rotterdamse haven belangrijk, maar andere zaken zijn tegenwoordig net zo belangrijk, zo niet belangrijker voor ons vestigingsklimaat.
Rli-rapport Mainports voorbij
“De raad onderkent dat de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol, elk met hun eigen karakteristieken, voor ons vestigingsklimaat essentieel zijn en blijven. Maar het vestigingsklimaat in Nederland wordt door veel meer bepaald dan alleen door Schiphol en de haven van Rotterdam. Goede digitale infrastructuur, technologische innovatie, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving en het voorzieningenniveau zijn van groot belang voor het aantrekken van bedrijvigheid, kennis en talent”, schreef de Rli.

Strategie Vestigingsklimaat 2040

De raad concludeerde dat een integrale Strategie Vestigingsklimaat 2040 gewenst is, waarin een bredere afweging wordt gemaakt voor de overheidsinvesteringen. Kortom, Nederland is de Mainports voorbij, het geld moet in de toekomst meer worden gespreid.

Kabinetsreactie Mainports voorbij

Minister Schultz heeft begin oktober de kabinetsreactie op ‘Mainports voorbij’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Ze schrijft in de kamerbrief dat luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam onmisbaar blijven voor de Nederlandse economie. Ze behouden een centrale plaats in het kabinetsbeleid. Veel van de overige aanbevelingen van de Raad van Leefomgeving en infrastructuur worden op een of andere manier al uitgevoerd, benadrukt de bewindsvrouw. Zo is er al aandacht voor een innovatieve digitale infrastructuur. Schultz vat de strategie van het kabinet als volgt samen:

minister Melanie Schultz van Haegen
Foto: ministerie van Infrastructuur en Milieu

“Het kabinet is van mening dat een goede koppeling tussen de mainports, brainport, greenports, de digitale hub en de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren van belang is om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Via verschillende trajecten, zoals de actieagenda Schiphol, het Werkprogramma Zeehavens, de Agenda Stad, de Vernieuwing MIRT en de Ruimtelijk economische ontwikkelstrategie (REOS), werkt het kabinet deze ambitie nu al verder uit.”
Shultz vervolgt: “De resultaten van bovenstaande trajecten worden opgenomen in de uit te brengen Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin een overkoepelende visie op de inrichting van Nederland komt te staan. Daarmee onderschrijft het kabinet het advies van de RLI dat samenhangend beleid voor het vestigingsklimaat gewenst is. De ontwikkeling van een aanvullende integrale Strategie Vestigingsklimaat 2040 is gegeven alle genoemde initiatieven van het kabinet niet nodig.”
Lees hier de volledige brief van minister Schultz aan de Tweede Kamer.

Geef een reactie