noordzeekanaalgebied

Invest-NL: voor kansen die blijven liggen

Begin februari is Invest-NL in het leven geroepen. Het kabinet wil met de instelling investeringen stimuleren op terreinen waar nu kansen blijven liggen. Doel is dat ondernemers bij één loket terecht kunnen voor allerlei soorten kapitaal. De investeringsbank gaat verder in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Mobiliteit en de circulaire economie zijn voorbeelden van vraagstukken waar […]