Kansen offshore wind voor MRA

De Metropoolregio Amsterdam heeft de ambitie om de belangrijkste speler te worden in de bouw en onderhoud van offshore windparken die de komende jaren voor de kust gerealiseerd gaan worden.

In het SER Energieakkoord uit 2013 speelt offshore wind een grote rol. Offshore wind is namelijk voor Nederland de enige mogelijkheid om grootschalig duurzame energie op te wekken vóór 2020, de door de SER gestelde termijn. Op dit moment staan er in de Metropoolregio Amsterdam al drie windparken op zee die samen goed zijn voor ruim 350 MW geïnstalleerd vermogen, maar er zijn kabinetsplannen om ook na het huidige Energieakkoord (dat loopt tot 2023) windparken te blijven bouwen, om een versnelde energietransitie te realiseren. De doelstelling voor de totale Hollandse kust is 2.100 MW in 2019, een verzesvoudiging van het huidige vermogen, en na 2020 nog eens 7.000 MW op een nieuwe locatie, IJmuiden Ver.

Aantrekken en versterken van bedrijven

De meerderheid van de nieuwe windparken zal letterlijk voor de deur van het Noordzeekanaalgebied komen. De Metropoolregio Amsterdam wil de belangrijkste regio zijn in de totale levenscyclus (installatie, vernieuwing, ontmanteling, onderhoud en operatie) en de productie van onderdelen voor offshore windparken in een straal van 180 zeemijl. Het doel is het aantrekken van nieuwe bedrijven, projecten en werkgelegenheid op het gebied van offshore wind.

Offshore wind versterkt de Metropoolregio Amsterdam

De creativiteit én technische innovaties zijn in de Metropoolregio Amsterdam allemaal in ontwikkeling. Deze hightech sector genereert een nieuw type banen en nieuwe bedrijven.

Werkgelegenheid

De groeiende windenergiebranche leverde de afgelopen tien jaar 30% meer werkgelegenheid op. In Nederland kunnen we in 2020 rekenen op ongeveer 12.000 fulltime banen in de offshore wind-sector. Kennisinstellingen spelen daarop in: op alle niveaus ontstaan nieuwe specialisaties en opleidingen. Zo biedt in onze regio het Nova College – Boardlid – inmiddels de opleiding Wind Technician (MBO4) aan, die goed aansluit bij het bedrijfsleven.
Bron: Dorothy Winters/Amsterdam Economic Board.