rottepolderplein

Knooppunt Rottepolderplein volledig op de schop

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het startbesluit getekend voor de aanpak van het Rottepolderplein. Het verkeersplein uit de jaren zeventig gaat flink op de schop. De minister trekt 30 miljoen euro uit om het toenemende verkeer tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlem soepeler af te wikkelen. De uitwerking van de plannen gebeurt in nauw overleg met de Metropoolregio Amsterdam.
Het Rottepolderplein is een van de oudste knooppunten van Nederland. Dagelijks staan mensen hier tijdens de spitsuren in de file. Dat komt omdat het verkeer elkaar onnodig veel kruist. De minister wil de verschillende verkeersstromen op het knooppunt van elkaar scheiden. Dat verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid.

Oog op de toekomst 

Minister Van Nieuwenhuizen: “Het Rottepolderplein is een evergreen in de file-berichten. Het is een complex plein met veel invoegend en afslaand verkeer. We gaan aan het werk zodat we het toenemende verkeer tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlem soepeler kunnen afwikkelen. Dat is een mooi vooruitzicht voor de weggebruiker die hier nu dagelijks in de file staat. Het is ook belangrijk met het oog op de toekomst. De komende decennia gaan hier steeds meer mensen wonen, met een half miljoen mensen een stad met de omvang van Den Haag. Allemaal mensen die de weg opgaan voor familiebezoek of werk.”

Korte- en lange termijn

De komende tijd zal het ministerie samen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) uitwerken hoe het knooppunt het beste opnieuw kan worden ingericht. Naar verwachting gaat rond 2023 de schop in de grond. Vooruitlopend hierop  worden tal van maatregelen genomen om de doorstroming op de korte termijn te verbeteren, zoals een aanpak om werknemers buiten de spits te laten reizen. De uitkomsten van de onderzoeken naar mogelijke maatregelen aan de snelwegen in de regio voor de langere termijn worden verwacht in 2019.

Schouders eronder

De vernieuwing van Rottepolderplein maakt onderdeel uit van een groot bereikbaarheidsprogramma voor het hele MRA-gebied. De regio groeit tot 2040 met 250.000 extra woningen. De minister heeft eerder dit jaar opdracht gegeven om samen met de regio in kaart te brengen hoe dit gebied tot 2040 bereikbaar blijft. Van Nieuwenhuizen: “We zien dat het ontzettend goed gaat met de steden en de gemeenten eromheen. Dat is goed nieuws, maar we moeten echt de schouders eronder zetten om het gebied ook bereikbaar te houden.”