state region amsterdam

Laatste optreden Arthur van Dijk in gemeenteraad Haarlemmermeer: met ACT

Auteur: Paul Jansen, Commercieel Directeur bij SADC 

 

Donderdag 20 juni was ik aanwezig bij het laatste optreden van Arthur van Dijk als wethouder in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. De Raad werd via een voortgangsrapportage en een enthousiast verhaal van de wethouder geïnformeerd over de stand van zaken en toekomstperspectief voor Amsterdam Connecting Trade (ACT).

Als voorzitter van de Cockpit ACT is Van Dijk vanaf de start betrokken geweest bij dit unieke programma dat zich richt op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de ‘Logistieke Westas’ van de Metropoolregio Amsterdam.

 

Met het laatste optreden van de wethouder start ook een nieuw tijdperk voor het programma Amsterdam Connecting Trade. Gestart in 2005 met het Manifest Werkstad A4, gevolgd door de Gebiedsvisie Werkstad A4 (2006) en Masterplan ACT Beyond Logistics (2007) heeft ACT een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van het logistieke cluster in de regio. Logistiek is inmiddels één van de zeven speerpuntclusters van de Amsterdam Economic Board, met een eigen kennis- en innovatieprogramma ‘Smart Logistics Amsterdam’. Ook zijn de principes van ACT verankerd in de ontwikkelingsplannen van onder meer Schiphol Trade Park (voorheen A4 Zone West). De scope van ACT is gaandeweg verbreed en het werkgebied vergroot naar de ‘Logistieke Westas’, de corridor tussen Greenport Aalsmeer, luchthaven Schiphol en de haven van Amsterdam. Dit is namelijk het ruimtelijk speelveld waar logistieke innovaties in de Metropoolregio Amsterdam plaatsvinden. De invloed van gebiedsoverstijgende initiatieven als ACT beslaat dit gehele gebied. Voor de concurrentiepositie van de regio is van belang dat projecten op dit niveau in samenhang met elkaar worden ontwikkeld.

 

Om die samenhang en samenwerking verder te optimaliseren worden op dit moment binnen de context van het regionale Cluster Logistiek de bestaande structuren geëvalueerd en waar mogelijk sterker aan elkaar geknoopt. We trekken daarin op als ‘triple helix’ van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De projecten van ACT op het vlak van duurzaamheid, multimodaliteit en ‘beyond logistics’ worden doorgezet binnen deze nieuwe context. De komende maanden worden daarover concrete afspraken gemaakt met alle betrokkenen.

Zowel het programma ACT als het werk dat wethouder Arthur van Dijk hiervoor de afgelopen jaren heeft verricht kon rekenen op veel lof en waardering van de gemeenteraad. Per 1 september wordt Van Dijk de nieuwe voorzitter van Transport Logistiek Nederland, maar hij blijft vanuit die positie betrokken bij ACT.

 

Een mooi verslag van de raadsbehandeling vindt u hier.

 


 

Over de auteur

Paul Jansen, Commercieel Directeur bij SADC 

 

Paul Jansen is vanuit zijn functie als commercieel directeur bij gebiedsontwikkelaar SADC en programmadirecteur van Amsterdam Connecting Trade (ACT) nauw betrokken bij de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio als logistieke hub.