state region amsterdam

Plaatsing windmolens in Noordzeekanaalgebied mogelijk

 

Persbericht van de gemeente Amsterdam. Op 50 van de 65 onderzochte locaties in het oostelijke deel van het Noordzeekanaalgebied levert de plaatsing van windmolens geen onoverkomelijke bezwaren op. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport ‘Zoeklocaties windmolens Noordzeekanaalgebied’ dat in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Op deze 50 nu bekende locaties kan 150 MegaWatt aan schone energie worden opgewekt.

 

Onderzocht is welke effecten de bouw en exploitatie van windmolens hebben op huidige en toekomstige bedrijvigheid en woningbouw in het gebied. In totaal zijn 65 locaties in Amsterdam en Zaanstad onderzocht. Daarbij is onder meer gekeken naar de normen voor externe veiligheid en geluid en naar de bouwhoogtebeperking door de nabijheid van Schiphol. Binnen deze kaders is per locatie een analyse uitgevoerd van de mogelijke realiseerbaarheid van windmolens. Op 50 van de 65 onderzochte locaties is plaatsing van
windmolens mogelijk. Dit betekent dat er in het Noordzeekanaalgebied minstens 150 MegaWatt extra aan schone energie opgewekt kan worden. Dat is voldoende voor 100.000 huishoudens.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door RoyalHaskoning/DHV in samenwerking met prof. dr. Ira Helsloot, bijzonder hoogleraar Besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit.

Geef een reactie