webinar TEK

Logistieke Alliantie blij met schrappen luchtvrachttaks door kabinet

Het kabinet heeft vrijdag in de ministerraad ingestemd met het schrappen van een heffing op vrachtvluchten uit het wetsvoorstel Vliegbelasting. Een goed besluit, vinden partijen uit het bedrijfsleven verenigd in de Logistieke Alliantie. Al langer pleit de Logistieke Alliantie voor het weglaten van deze luchtvrachttaks uit de wet Vliegbelasting, omdat de maatregel grote economische consequenties met zich zou meebrengen.

Voorzitter Steven Lak: “De staatssecretaris heeft er blijk van gegeven onze zorgen over een nationale heffing met deze wijziging van het wetsvoorstel te delen. Ons vestigingsklimaat en de werkgelegenheid zouden er echt te erg onder lijden. Zijn keuze dat het dus beter is dit onderdeel uit het wetsvoorstel te halen en in te zetten op een Europese belasting voor luchtvrachtvluchten, vinden dan ook wij veel verstandiger. Een Europese belasting leidt wel tot verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector en zo wordt het internationale gelijke speelveld geborgd. We gaan de staatssecretaris hierin dan zeker ook steunen.”

Het kabinet stuurt het gewijzigde wetsvoorstel door naar de Raad van State voor een spoedadvies. Daarna zal het aangepaste wetsvoorstel versneld behandeld worden in de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Dit om ervoor te zorgen dat de wet Vliegbelasting, zij het dan zonder de luchtvrachtbelasting, per 1 januari 2021 van kracht kan zijn.

Over de Logistieke Alliantie

De Logistieke Alliantie is een samenwerkingsverband van 18 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die belang hebben bij een competitief, duurzaam en veilig opererend logistiek systeem. Dit zijn: evofenedex, Air Cargo Netherlands, Transport en Logistiek Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Vereniging Rotterdamse Cargadoors, ORAM, Deltalinqs, KVNR, CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, VNO-NCW, MKB Nederland, NVB en Schiphol.