verduurzaming luchtvaart

Vracht houdt stand in cijfers Schiphol over oktober 2020

Het aantal vluchten met vracht van en naar Schiphol in oktober steeg tot 2.139 (+60%) ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, het vervoerde tonnage was mede daardoor dit jaar slechts iets lager (-2%). Het totaal aantal vluchten van en naar Schiphol daalde met -56% tot in totaal 19.614 (44.503 in oktober 2019). Dit resulteerde in een passagiersvolume van in totaal 1.14 miljoen passagiers die van, naar of via Schiphol reisden (6.43 miljoen in oktober 2019). Het aantal reizigers is daarmee afgenomen met -82%. 

Net zoals eerder dit jaar heeft de tweede golf besmettingen tot toegenomen reisrestricties en afgenomen reisbereidheid geleid. Gedurende oktober is het aantal vluchten en passagiers geleidelijk afgenomen. De drukste dag van de maand (2/10) telde 748 vliegtuigbewegingen en bijna 48.000 passagiers, terwijl de rustigste dag (27/10) 491 vliegtuigbewegingen en nog geen 25.000 passagiers telde.

Het aantal passagiers op de luchthaven is grofweg gehalveerd gedurende oktober en is daarmee slechts -82% ten opzichte van vorig jaar. Deze afname geldt met name voor het aantal in Nederland arriverende en vertrekkende passagiers, dat met -87% ten opzichte van vorig jaar is gedaald. Het aandeel passagiers dat op Schiphol transfereert is wat minder hard gedaald (-73%).

Mondiaal vliegverkeer

Het aantal reizigers dat van of naar een Europese bestemming reisde is in oktober met -81% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Richting alle bestemmingen is het aantal reizigers zonder positieve uitzonderingen evenredig gedaald. Het aantal reizigers van of naar buiten Europa daalde met -85% en blijft daarmee relatief stabiel in de afgelopen paar maanden.

De stijging in het aantal vrachtvluchten heeft ertoe geleid dat het aantal intercontinentale vliegbewegingen minder hard daalde (-41%) dan het aantal Europese vliegbewegingen (-59%). Deze vrachtvluchten zijn met name richting Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika uitgevoerd.

Verkort overzicht verkeer en vervoer (tekst loopt door onder tabel)

vracht schiphol oktober

Klik hier voor het totale overzicht van de verkeer- en vervoercijfers van oktober 2020.

Vooruitblik november

In november verwachten we dat als gevolg van de reisrestricties het vliegverkeer verder onder druk komt te staan. We verwachten dat het aantal dagelijkse vluchten zal schommelen tussen 370 en 610 en het aantal passagiers per dag zich dagelijks binnen een bandbreedte van 16.000-38.000 begeeft.