afbeelding bij innovatieprijs

Logistieke innovatieprijs: top drie uit MRA

Filogic uit Haarlem is de winnaar van de Talking Traffic & Logistics Challenge 2017. Doel van de challenge is om logistieke ketens efficiënter te maken via het slim gebruiken en het delen van data. Dit keer lag de nadruk van de competitie op stedelijke duurzame distributie in combinatie met verkeers- en logistieke data. De verkiezing was tijdens de Logistiekdag 2018. Ook de tweede en derde prijs gingen naar innoverende bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam. 
De TTL challenge en de Logistiekdag hebben als doel het gezamenlijk delen van verkeers- en logistieke data te stimuleren om tot efficiëntere en schonere logistieke ketens te komen. Immers, iedereen heeft hier baat bij, zowel bedrijven, overheid als inwoners. Als logistieke processen door innovatieve technologieën en data-deling geoptimaliseerd kunnen worden, kan het vervoer van en naar binnensteden veiliger worden en zal de uitstoot en overlast minder zijn. Het gaat hier vaak om complexe planningsystemen, regels en afspraken, waar veel verschillende partijen aan deelnemen. Daarom is samenwerking onontbeerlijk om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Vandaar dat het thema van de Logistiekdag 2018 was: ‘Sharing is (s)caring: The way to smart logistics.

Filogic (Haarlem)

Won de hoofdprijs: de jury benadrukt dat Filogic een groot probleem oplost: met haar, open source, generieke Transport Management Platform maakt zij logistieke en verkeersinformatie toegankelijk, speciaal voor de kleine transportondernemer die nu nog niet (volledig) geautomatiseerd is. Zo wordt toegang verleend tot o.a. alle Talking Traffic diensten en (via open API) tot applicaties van derden (bijvoorbeeld ladingbundelingsplatformen, verzekering etc.). Het geheel zorgt voor betere planning, minder files in en rondom de stad én vermindering van CO2 .
Filogic krijgt onder meer cofinanciering en netwerk-facilitatie aangeboden.

Vialis (Haarlem)

Vialis eindigde op de tweede plaats met de slimme ‘BouwRouteApp’ voor de meest optimale (real-time) route naar/tussen bouwplaats, logistieke centra en afleveradressen, rekening houdend met lading, route specifieke gegevens, lokale gegevens en bouwplaats informatie. Een zeer goed uitgedacht en gepresenteerd idee. De jury vindt het prijzenswaardig dat een van origine hardware gerelateerd bedrijf de omslag probeert te maken naar mobiliteitsmakelaar en ook de logistiek niet vergeet! Vialis zal geholpen worden in het netwerk van bouwlogistiek en Green Deal ZES.

Deudekom (Amsterdam)

Deudekom won samen met partner Transport-info de 3e prijs met ‘HuBBy’, waardoor inkomende goederenstromen afgevangen kunnen worden en distributie duurzaam en flexibel kan plaatsvinden naar de plaats van bestemming. Dit systeem wordt al toegepast voor organisaties met grote facilitaire inkoop en met meerdere vestigingen in de gemeente Amsterdam. Het aantal gereden last mile kilometers wordt hiermee gemiddeld met maar liefst 40% per jaar teruggebracht, 10% kostenreductie, en verlaagt het de CO2 uitstoot met gemiddeld 30-40%. Deudekom en Transport-Info zullen geholpen worden om het HuBBy concept ook in andere gemeenten te positioneren.
Bron: Dinalog.nl

Geef een reactie