Must read: logistieke propositie Spare Parts

plaatje bij logistieke propositie spare parts
Onlangs is de eerste logistieke propositie Spare Parts verschenen. De propositie gaat in op de sector, de kenmerken ervan en op de vraag wat de Nederlandse logistiek zo’n sterk merk maakt. Iedereen in de sector logistiek kan er gebruik van maken, ook bedrijven die zich bijvoorbeeld focussen op het aantrekken van logistieke handel en investeerders naar ons land.
De logistieke propositie Spare Parts is opgesteld door Nederland Distributieland (NDL/HIDC) en haar leden, waarvan een groot deel is gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam. De nieuwe propositie wordt opgenomen in de Holland Logistic Library. Daarin kunnen bedrijven die internationaal zakendoen meer gratis informatie- en promotiemateriaal vinden.

Logistieke propositie Spare Parts

In de propositie is ruim aandacht voor de drie mainports van ons land – Schiphol, de Rotterdamse Haven en AMS-IX. Ook andere logistieke hotspots komen aan bod. Wat maakt ze zo bijzonder, waarom is de BV Nederland de hub om gebruik van te maken?
De propositie is in het Engels opgesteld en bevat veel overzichtelijke staatjes over ons fiscale regime, de douane, het opleidingsniveau, onze geografische ligging en infrastructuur en bijvoorbeeld het innovatieve karakter van de Nederlandse logistiek.
Er wordt ook gebenchmarkt: de Nederlandse kwaliteiten worden afgezet tegen wat steden elders in Europa kunnen bieden. Daarnaast wordt ingegaan op de trends in de logistiek en de uitdagingen voor de supply chain. En er is aandacht voor de sectoren waarin spare parts een belangrijke rol spelen. Denk daarbij aan sectoren als maritiem en off shore, aerospace en defensie, zorg, high capital goods en de proces- en energie-industrie. Een toelichting op een aantal onderzoeksprogramma’s op het gebied van innovatie in de servicelogistiek vormt het sluitstuk van de propositie.

Levend document

De logistieke propositie Spare Parts is een levend document, benadrukken de opstellers. HIDC nodigt eenieder uit om waardevolle suggesties en aanvullingen door te geven. Neem hiervoor contact op via de site.
 
logistieke propositie spare parts

Geef een reactie