HoogTij Zaanstad

Uitbreiding HoogTij in Zaanstad

HoogTij Zaanstad
Het Zaanse bedrijventerrein HoogTij breidt uit met een haventerrein en een nieuwe zeehavenkade. De zogenoemde langs-haven komt parallel te lopen aan het Noordzeekanaal. Hij krijgt een afmeting van circa 40 bij 900 meter. De kade zal toegankelijk zijn voor zeeschepen met een diepgang tot 10 meter. Het eerste zeeschip kan naar verwachting in de zomer 2018 aanmeren.
Met de projecten is een investering van circa 40 miljoen euro gemoeid. De toevoeging van haventerrein en zeekade draagt bij aan de diversiteit en aantrekkelijkheid van HoogTij (130 hectare) als geheel. De bouw van de kade valt samen met de verlegging van de Kanaaldijk langs het Noordzeekanaal en de versnelde aanleg van 10 hectare bouwrijp industrieterrein. Deze projecten geven samen een impuls aan de concurrentiekracht van het Noordzeekanaalgebied.

“Voor logistieke dienstverleners is dit een interessante locatie gezien de ligging aan het water en dicht bij de uitvalswegen.”
Koen Overtoom, ceo Havenbedrijf Amsterdam

In erfpachtportefeuille van havenbedrijf

HoogTij wordt onderdeel van de erfpachtportefeuille van Havenbedrijf Amsterdam. Bij de exploitatie van het haventerrein wordt gefocust op bedrijven die grote windmolenparken op de Noordzee faciliteren (off-shore gerelateerde bedrijven) en logistieke bedrijven. Ook zal het terrein geschikt zijn voor bedrijven in zwaardere milieucategorieën, bijvoorbeeld bedrijven in de circulaire economie. Havenbedrijf Amsterdam wil verder gaan experimenteren met plug & play warehousing. Dat is een vernieuwend concept voor flexibilisering van de opslag van seizoenhandel en termijngoederen.
Dennis Straat, wethouder gemeente Zaanstad: “De investeringen op HoogTij zullen extra ruimte en mogelijkheden bieden voor grote zeeschepen én nieuwe bedrijven. Bovendien krijgen we nu flexibiliteit bij het faciliteren van bedrijven die willen groeien of die zich in transformatiegebieden bevinden.”
Volgens Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland is de tijd nu rijp om HoogTij te voorzien van een goede kade: “De economie trekt weer aan, bedrijven zijn weer op zoek naar aantrekkelijke vestigingslocaties. De verbeteringen aan HoogTij dragen bij aan de economische ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgbied.”

Meer informatie HoogTij

Bedrijventerrein HoogTij is een project waarin de gemeente Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland participeren. Op de HoogTij-website vindt u alle informatie over het bedrijventerrein.

Geef een reactie