state region amsterdam

Maritieme Strategie moet toppositie Nederland versterken

Nederland beschikt met Rotterdam over de grootste haven van Europa, de Nederlandse binnenvaartvloot heeft het grootste Europese marktaandeel, Nederland is de belangrijkste producent van superjachten én de offshore- en waterbouwsector behoren tot de wereldtop. Het is echter niet vanzelfsprekend dat we onze toppositie behouden gezien de groei van havens in landen als Brazilië, China en Zuid-Afrika en dat vraagt om één gezamenlijke aanpak van overheid en de maritieme cluster. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft donderdag 15 januari de allereerste ‘maritieme strategie’ naar de Kamer gestuurd. Deze strategie moet de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de internationale duurzame maritieme toppositie van Nederland.

 

“De maritieme strategie is uniek, want hij is tot stand gekomen in samenwerking met alle maritieme partners. Deze belangrijke stap is gezet om onze maritieme toppositie te behouden en te versterken in de wereld”, aldus Minister Schultz van Haegen.

 

De Nederlandse maritieme cluster is actief op alle continenten en omvat binnenvaart, havens, maritieme dienstverlening (inclusief maritiem onderwijs- en kennisinstituten), maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersportindustrie en zeescheepvaart. Deze cluster, inclusief het havenindustrieel complex, zorgt voor 7,3% van het bruto nationaal product en voor werkgelegenheid van bijna 440.000 personen (5% van de werkgelegenheid in Nederland).

 

Thema’s

De maritieme strategie is opgebouwd uit 6 thema’s:

  1. Human Capital: inzet is dat meer jonge mensen kiezen voor een maritieme opleiding en beroep. Goed onderwijs, herkenbaarheid en een positief imago over de cluster zijn hierbij essentieel.
  2. Innovatie: voor een goede kennisbasis is intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid belangrijk. De overheid creëert bijvoorbeeld meer experimenteerruimte voor innovatieve scheepstypen.
  3. Handel: een aantrekkelijk vestigingsklimaat met een Europees en mondiaal gelijk speelveld is van belang om handel te drijven. De overheid zet in op Europese richtsnoeren voor zeehavens, eenduidige internationale regelgeving en internationale samenwerking tussen inspectiediensten.
  4. Bereikbaarheid: hierbij gaan overheid en bedrijfsleven zich inspannen voor een naadloos transportnetwerk en integratie van maritiem vervoer in de logistieke keten.
  5. Veiligheid en Milieu: overheid en bedrijfsleven zetten in op veilige en schone schepen. Het bedrijfsleven en vaarweggebruikers werken aan het terugdringen van de menselijke factor bij ongevallen.
  6. Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit: bij bedreigingen van Nederlandse maritieme belangen op zee en in kustgebieden is (inter)nationale samenwerking tussen civiele en maritiem-militaire actoren noodzakelijk.

Samenwerken cruciaal

Uitdagingen op maritieme kernthema’s zoals werkgelegenheid, innovatie, handel, logistiek, veiligheid en milieu, worden steeds complexer. Vaak spelen zowel private als publieke belangen een rol. Daarom wordt binnen de Maritieme Strategie niet alleen samengewerkt tussen de rijksoverheid, werkgevers en werknemers, maar ook tussen decentrale overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en NGO’s op het gebied van bijvoorbeeld natuur, milieu en gezondheid.

 
 
Bron: Rijksoverheid.nl

Geef een reactie