Joint corridors Off-Road

Miljoenen wegkilometers minder dankzij Joint Corridors Off-Road

Joint Corridors Off-Road (JCOR) richt zich op het opzetten van corridors waarin de modal shift wordt gerealiseerd: goederen van de weg halen en overhevelen naar spoor of water. In de afgelopen 5 jaar heeft het programma 50 Joint Corridors gerealiseerd met een transportcapaciteit van 3,4 miljoen Teu en capaciteit om 940 Kton Co2 te besparen en zeker 400 miljoen wegkilometers. Deze CO2-besparing staat gelijk aan de uitstoot van ruim 70.000 personen in NL op jaarbasis. Amsterdam Logistics participeert in het programma met Noord West Connect. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Bron: JCOR.

Adviesbureau Buck Consultants International (BCI) onderzocht wat het JCOR-programma heeft opgeleverd en of de doelen zijn bereikt? Programmamanager Jeroen reageert op de uitkomsten.

Wat was het doel? 

Het doel van het Joint Corridors Off-Road (JCOR)-programma is het vergroten van de modal shift en als gevolg daarvan het verminderen van de CO2-uitstoot in de transportsector en het verlagen van de filedruk. Is dat ook gelukt nu de tweede fase afloopt? Wat hebben de JCOR-projecten daadwerkelijk bijgedragen aan het verbeteren van de duurzaamheid en leefbaarheid in Nederland?  

Die vraag is op twee manieren te beantwoorden, vindt JCOR-programmamanager Jeroen Bolt. “Enerzijds kun je gewoon gaan meten hoeveel CO2-uitstoot er minder wordt uitgestoten doordat vracht niet meer per truck maar over water of rails wordt vervoerd. Anderzijds kun je zeggen: dit is nog maar het begin. Door het programma is de basis gelegd om in de toekomst nog meer CO2-uitstoot te verminderen en kilometers van de weg te halen. Ik snap dat mensen zeer geïnteresseerd zijn in de cijfers over wat er tot nu toe aan verbetering is behaald, en dat is ook belangrijk, maar laten we vooral ook kijken naar de potentie voor de toekomst.” 

joint corridors off-road
JCOR richt zich op het verplaatsen van goederenvervoer naar water of spoor Foto: Pixabay.com

Meetmethode en aannames 

Binnen het JCOR-programma is besloten om de theoretische impactcapaciteit van een Joint Corridor te berekenen aan de hand van de totale capaciteit (aantal ritten per week x aantal TUE per boot/trein) die via een multimodale transportroute kan worden getransporteerd. Door deze te vergelijken met het aantal vrachtwagenkilometers dat hiervoor nodig zou zijn geweest, krijg je een inschatting van de potentiële besparing van een Joint Corridor, zowel in wegkilometers als in CO2-footprint. Dus als je nu kijkt naar de huidige 44 corridors, met zo’n 200 ‘ritten’ per week dan zijn die goed voor een totale transportcapaciteit van 2,8 miljoen TEU. Vergeleken met wegtransport kan daar wekelijks 750 kiloton CO2 mee worden bespaard en worden ruim 300 miljoen minder wegkilometers gereden.

Onafhankelijk onderzoek door Buck Consultants International (BCI) bevestigde dat de gehanteerde rekenmethode binnen het JCOR-programma de juiste was. Kijk op de website van JCOR voor een toelichting op de rekenmethode en toetsing ervan.

Conclusies

Programmamanager Jeroen Bolt is tevreden met de onderzoeksresultaten en conclusies van BCI. “Ik ben allereerst blij dat we in ieder geval de juiste rekenmethode hebben gehanteerd en dat BCI dit onderschrijft. Dat we nog niet de volledige capaciteit benutten, vind ik bij nader inzien niet zo verkeerd. Ik had dit percentage uiteraard liever hoger gezien, maar 100% benuttingsgraad in transport is een utopie. Je hebt altijd met weekends, feestdagen, stakingen, laagwaterstanden en andere zaken te maken waardoor je nooit de volle capaciteit kunt halen. Laten we ook niet vergeten dat de corridors vanuit commerciële partijen zijn opgezet, op basis van een sluitende business case. Dat de bezettingsgraad rond de 80% zit, is dan niet zo gek. Zou het veel minder zijn, dan was het voor de betrokken partijen waarschijnlijk financieel niet meer aantrekkelijk.” 

joint corridors off-road

Doel JCOR bereikt?

Heeft het JCOR-programma zijn doel bereikt? Jeroen Bolt: “Er is een beweging in gang gezet. We hebben een ecosysteem van corridors neergezet, barrières weggenomen en een community van bedrijven bij elkaar gebracht die gezamenlijk de modal shift hebben gemaakt. Dit is voor mij het belangrijkste. We hadden voorafgaand aan dit programma geen harde doelstellingen over CO2-reductie of wegkilometers, die hebben we vooral onszelf opgelegd. Het primaire doel was innovaties tot stand brengen, opschalen en een community opzetten. Als ik zie wat er nu staat, denk ik dat we die doelen ruimschoots hebben behaald.

Naast kwantitatieve, ook kwalitatieve winst

Het zijn niet alleen de kwantitatieve resultaten die tellen. De afgelopen jaren is een eco-systeem ontstaan waarbij programma’s die zich ook met modal shift bezig houden, elkaar niet alleen vinden maar elkaar ook versterken. Zoals het strategisch programma Goederenvervoerscorridors en de Modal Shift Regeling.

Lees verder op de website van Joint Corridors Off-Road.