Van november 2017 tot en met juni 2018 heeft Rozemarijn Veldhuis bij ACN een onderzoek gedaan om haar master Business Analytics aan de Vrije Universiteit af te ronden. Dit onderzoek was gericht op het wegtransport van exportvracht tussen de tweede- en eerstelinie-loodsen op Schiphol. Hier volgt een kort verslag.

“Al tientallen jaren speelt er het probleem dat er op piekmomenten lange wachttijden zijn voor transporteurs om de vracht te laden of te lossen bij de loodsen van de afhandelaars. De aan- en afvoer van luchtvracht is niet afgestemd op de capaciteit van de afhandelaars loodsen (dockdeuren en personeel). Om dit probleem te verminderen is enkele jaren geleden voor de import een Milkrun geïntroduceerd. Milkrun is een dienst van de afhandelaar die geselecteerde zendingen bij verschillende expediteurs aflevert via een rondrit.

In mijn onderzoek heb ik onder andere gekeken naar het effect van een export Milkrun op de transporttijden. Omdat ik geen achtergrond heb in de luchtvracht, stonden de eerste maanden vooral in het teken van het verdiepen in het probleem en het vergaren van basiskennis over de belangrijkste processen in de luchtvrachtketen. Dit heb ik gedaan door middel van het lezen van boeken en rapporten, de beschikbare kennis binnen ACN en bedrijfsbezoeken bij diverse leden.

Met name de bezoeken bij expediteurs, afhandelaars en wegtransporteurs gaven mij veel nieuwe kennis en inzicht in de huidige situatie op en rondom Schiphol. Op basis van de verkregen informatie over het huidige proces heb ik een versimpeld model opgesteld om de huidige situatie na te spelen, een zogeheten simulatiemodel. Dit model maakt het mogelijk om de prestatie te meten voor verschillende transport strategieën. Tot zover is in het model alleen de transporttijd bekeken, dit kan echter uitgebreid worden.

In mijn erg versimpelde model met slechts één afhandelaar, twee expediteurs en relatief weinig zendingen, komt naar voren dat een Milkrun export een tijdsbesparing van 1% oplevert ten opzichte van de huidige situatie. Gezien de kleine setting van het onderzoek, is dit toch een veelbelovend resultaat! In de toekomst zou dit simulatiemodel uitgebreid kunnen worden om het realistischer te maken voor de situatie op Schiphol. Het onderzoeksverslag is hier te lezen.

Het afstuderen bij ACN was een zeer leerzaam project, waarin ik een kijkje heb mogen nemen in de luchtvrachtwereld. Ik wil alle medewerkers van ACN en bedrijven ontzettend bedanken voor de tijd en medewerking. Dit heeft ervoor gezorgd dat mijn onderzoek succesvol is verlopen.”

Rozemarijn Veldhuis