update brexit

EC: ‘Met spoed voorbereiden op alle Brexit-scenario’s’

De Europese Commissie roept bedrijven op om zich voor te bereiden op alle mogelijk Brexit-scenario’s, inclusief een cliff-edge scenario, waarbij het Verenigd Koninkrijk de EU op 30 maart 2019 verlaat zonder terugtrekkingakkoord en zonder overgangsperiode. Alle EU-lidstaten, EU-instellingen en stakeholders moeten daarvoor ook alle nodige maatregelen treffen, aldus de Commissie.

De Europese Commissie heeft een factsheet gepubliceerd over enkele belangrijke gevolgen en 7 zaken om rekening mee te houden: ‘Per 30 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de interne markt en douane-unie en wordt het een derde land. Bedrijven in de EU moeten zich nu met spoed voorbereiden op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.’

Bedrijven en ondernemers moeten voorbereid zijn op de praktische gevolgen van Brexit, zoals douaneformaliteiten en veranderingen voor de import en export van goederen en diensten. Al die gevolgen kunnen ook ondernemers in hun waardeketen raken. Het volledige overzicht van 7 punten vindt u in de Brexit Preparedness factsheet.

Daarnaast biedt de Europese Commissie u veel sectorspecifieke informatie over alles waar u aan moet denken bij de voorbereiding op Brexit. Die informatie is te vinden in de zogeheten notices to stakeholders.

U staat er niet alleen voor. Het Brexitloket staat voor u klaar

Het bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk om zich voor te bereiden op de gevolgen van Brexit. Een gedegen voorbereiding kost tijd en capaciteit. Waarschijnlijk is er pas op een laat moment zekerheid over de uitkomst van de onderhandelingen. Mogelijk te laat om dan nog met de noodzakelijke voorbereidingen te starten.

Maar als bedrijf staat u er niet alleen voor. Het Brexitloket van de Rijksoverheid staat voor u klaar. Wilt u controleren wat u nog moet doen om u voor te bereiden op de Brexit? Wilt u weten of er nog onverwachte gevolgen voor u zijn? Doe de Brexit Impact Scan! Daarin komen de 7 punten van de Europese Commissie ook naar voren. Of neem contact op met het Brexitloket klantcontactcentrum. Onze medewerkers staan u graag te woord over de telefoon of via e-mail.

Heeft u daarna advies nodig? Vraag een Brexit-voucher aan. Met de voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Brexit heeft sowieso gevolgen

De EU onderhandelt intensief over een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk om te zorgen dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zo soepel mogelijk verloopt voor burgers en bedrijven.

Het is echter niet zeker dat er op de Brexit-datum een geratificeerde terugtrekkingsovereenkomst van kracht is. Inclusief een overgangsperiode, waarbij het Verenigd Koninkrijk onderdeel blijft van de Europese interne markt en de douane-unie. Dus vergelijkbaar met hoe het nu is. Daarom zijn er al voorbereidingen getroffen om te proberen te zorgen dat EU-instellingen, lidstaten en private partijen voorbereid zijn. Bovendien is het sowieso belangrijk dat u zich nu al voorbereid op de situatie na het einde van die mogelijke overgangsperiode.

Bron: Rijksoverheid.nl.