A4 en A10 dicht

Mobility as a Service – een nieuwe kijk op mobiliteit

Het plan van de gemeente Amsterdam om een Mobility as a Service-dienst (MaaS) voor de Zuidas te ontwikkelen krijgt steeds meer vorm. Het MaaS-project moet de bereikbaarheid van Zuidas en de stad Amsterdam verbeteren. De partijen die het plan moeten uitvoeren zijn nu gekozen: een consortium bestaande uit Over Morgen, Amber en Radiuz. De gemeente en het consortium gaan nu onderhandelen over praktische invulling van de MaaS-dienst. Het is de bedoeling dat deze vanaf 2020 op de Zuidas operationeel is.

Bram van Amerongen – sectoranalyst Logistiek en Transport ABN AMRO

Het Zuidas-project is onderdeel van een landelijk programma om in zeven regio’s in Nederland MaaS-diensten te ontwikkelen. De gemeente Amsterdam werkt hiervoor samen met de Vervoerregio en het ministerie van Infrastructuur. In totaal steekt het ministerie 20 miljoen euro in zeven MaaS-experimenten. Bij MaaS bezit de reiziger geen eigen auto, fiets of scooter, maar heeft hij alle vervoersvormen op afroep tot zijn beschikking. Het idee is dat gebruikers van MaaS een vast bedrag per maand betalen voor de toegang tot alle mogelijke vormen van deel- en openbaar vervoer om van A naar B te komen. In dit toekomstbeeld kunnen zij met behulp van een app ‘real time’ worden geadviseerd over de meest efficiënte route, ongeacht het type vervoer.

Nieuwe vormen van mobiliteit nodig

Deze nieuwe vorm van mobiliteit heeft in potentie een grote positieve invloed op het maatschappelijke leven, het milieu en de bereikbaarheid in steden. Door een verdere groei in steden worden de straten ontoegankelijk als iedereen een auto bezit. Neem Amsterdam. De verwachting is dat de hoofdstad 1 miljoen inwoners heeft in 2040. Nu zijn dat er nog circa 850.000. Het toerisme groeit van 18 miljoen bezoekers per jaar nu naar 23 miljoen in 2023. Als er niets wordt gedaan, stijgt het aantal autobewegingen de komende twintig jaar met 39 procent.

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat ruim 61 procent van de Nederlanders bereid is zijn reisgedrag te heroverwegen als een goed functionerende MaaS-dienst wordt aangeboden. ABN AMRO experimenteert sinds vorige zomer zelf ook met MaaS op de Zuidas. De bank is na het VU Medisch Centrum de grootste werkgever in het kantorengebied. Via Amber wordt een grote groep bankmedewerkers gegarandeerd vervoer aangeboden. Amber zorgt dat er altijd een BMW i3 klaar staat voor zakelijke ritten. Ook kunnen bankmedewerkers een bedrijfsfiets lenen. Wel is het zo dat beide systemen nog niet op elkaar zijn aangesloten en dat is waar het in MaaS wel om draait.
MaaS is een veelbelovende oplossing voor de onderbenutting van stilstaande voertuigen, steeds grotere verkeersdrukte en files in stedelijke gebieden.