schiphol maastricht airport

Nieuw Logistiek Cluster Flevoland gelanceerd

Het nieuwe Logistiek Cluster Flevoland is gestart! Het cluster is een initiatief van de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde, Hogeschool Windesheim, het ROC van Flevoland, Horizon Flevoland en Win4All – Economic Board Flevoland en wordt onder meer gesteund door organisaties zoals Lelystad Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad. 

Het Logistiek Cluster Flevoland brengt ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar om nadere invulling te geven aan de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde. Deze eindigde dit jaar nog als derde op de lijst van logistieke toplocaties in Nederland.

De initiatiefnemers willen de logistiek in de regio graag structureel versterken door invulling te geven aan de programmalijnen: Opleiden & Arbeidsmarkt, Innovatie & Business Development, Infrastructuur en Regionale Promotie/Logistieke Hotspot.

Tijdens de kick-off boog een mix van ondernemers, overheid en regionale onderwijsinstellingen zich in een online bijeenkomst over de toekomst van ondernemen, leren en werken in de logistieke keten in de hotspot Almere-Lelystad- Zeewolde.

Kwartiermaker Serge Hollander: “We hebben vandaag een belangrijke stap gezet in het optimaal faciliteren van de logistiek in deze regio. De regio draagt de logistiek een warm hart toe. In de beste traditie van de polder zijn partijen hier bereid om samen te werken. We kijken er naar uit om samen de schouders te zetten onder het Logistiek Cluster Flevoland.”

Samen Logistiek Flevoland op de kaart zetten

Onno de Klaver van Montapacking Lelystad over Logistiek Cluster Flevoland: “Ik vind het een uitstekend initiatief! Samen staan we sterk en kunnen we logistiek in Flevoland op de kaart zetten! Hiermee kunnen we zowel nationale als internationale klanten enthousiasmeren en aan ons binden en werkgelegenheid creëren. Een echte win-win situatie!”

Namens gemeente Lelystad was wethouder economische zaken, Janneke Sparreboom aanwezig bij de kick-off. Sparreboom: “We staan aan de start van een mooie samenwerking tussen, bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De logistieke hotspot Almere – Lelystad – Zeewolde maakt een enorm snelle ontwikkeling door. Met het Logistiek Cluster Flevoland komt de innovatie in een stroomversnelling en werken we samen aan de scholing van de logistiek medewerker van de toekomst en het mobiliseren van arbeidskrachten voor de logistiek.”

Meer informatie op www.lcflevoland.nl.

Foto: Gerd Altmann/Pixabay.com.