blauwe waterstoffabriek

Port of Amsterdam steunt bouw blauwe waterstoffabriek in Den Helder

Onder de naam Hydroports, werken Port Den Helder, Groningen Seaports en Port of Amsterdam nauw samen aan een transitie naar een waterstofeconomie. Hydroports vindt een aanleg van de waterstofbackbone tussen deze zeehavens van groot belang. Een blauwe waterstoffabriek in Den Helder werkt daarbij als belangrijke aanjager.

De haven van Den Helder speelt in dit initiatief een belangrijke rol, aldus Jacoba Bolderheij, directeur van Port of Den Helder: “Onze haven heeft voor een centrale blauwe waterstoffabriek een unieke positie, dankzij de nabijheid van de gasvelden onder de Noordzee en de aanwezigheid van het grootste gasbehandelingsstation van West-Europa. De aanwezige gasinfrastructuur in Den Helder, alsmede bedrijvigheid, kennis en kunde op dat gebied kunnen worden benut om industrie elders in Nederland versneld te voorzien van carbonvrije waterstof. Dit project heeft om die reden dan ook een belangrijke positie in de recent door het Rijk toegekende Regiodeal voor Noord-Holland Noord. Van een blauwe waterstoffabriek kunnen ook bedrijven in Groningen, Amsterdam en verder in Nederland profiteren, door versneld te innoveren naar vergroening van hun productie, zonder daarvoor zelf te hoeven investeren in CO2-afvang op hun eigen locatie.”

Blauwe waterstof

Blauwe waterstof wordt gemaakt met aardgas, net als de reguliere ‘grijze waterstof’. Bij het produceren van waterstof uit aardgas komt CO2 vrij. Door het afvangen en opslaan van CO2 in lege gasvelden komt het niet in de atmosfeer. De op deze manier geproduceerde waterstof wordt blauwe waterstof genoemd. De blauwe waterstof fabriek van H2Gateway kan een versnelling geven aan de ambitie van de industrie om over te schakelen op CO2-vrije productietechnieken en kan de totale industriële CO2-uitstoot van de grote industrieclusters in Nederland met zo’n 14 procent verminderen en daarmee een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Amsterdamse waterstofinitiatieven

Eduard de Visser, hoofd Strategie & Innovatie bij Port of Amsterdam: “We werken aan een CO2-vrije samenleving en kiezen daarom voor waterstof als duurzame energiedrager. Een blauwe waterstoffabriek in Den Helder sluit mooi aan bij de andere initiatieven die we ook onder Hydroports ontwikkelen. Zo onderzoeken we samen met Gasunie of een regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam haalbaar is. Ook kijken we samen met Nouryon en Tata Steel naar een vestiging van een 100 MW waterstoffabriek. Hiermee kan 15.000 ton groene waterstof per jaar worden gemaakt. In het Nederlandse klimaatakkoord neemt waterstof een belangrijke plaats in. Met de mogelijke komst van een blauwe waterstoffabriek komt een economie gebaseerd op circulariteit en emissievrij een stap dichterbij.”

Om een open markt voor waterstof te ontwikkelen is een goed nationaal transportnetwerk, een waterstofbackbone, noodzakelijk. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de netwerkbeheerders TenneT en Gasunie werken in het project Highway27 aan die waterstofbackbone, om zo alle regio’s hierop te aan te kunnen sluiten. De blauwe waterstoffabriek in Den Helder kan op grote schaal waterstof leveren via dat netwerk. Daardoor kan deze fabriek werken als een stimulans voor bedrijven die willen overstappen op waterstof, maar nog twijfelen omdat een 24/7 leveringszekerheid van groene waterstof op grote schaal nog niet op korte termijn kan worden gewaarborgd.