state region amsterdam

Nieuw overzicht projecten ministerie van Infrastructuur

Samen met de nieuwe rijksbegroting Infrastructuur en Milieu is op Prinsjesdag een nieuwe overzicht gepresenteerd van projecten op het gebied van ruimtelijke inrichting van Nederland, het MIRT-projectenoverzicht 2015.

 

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Volgens Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur is het MIRT-2015 anders dan zijn voorgangers vanwege de nieuwe uitdagingen waar Nederland voor staat zoals trends in verstedelijking, regionale verschillen en nieuwe technologieën. ”žWij kijken steeds minder naar afzonderlijke vraagstukken, maar nemen de hele regio als uitgangspunt. En in die regio kijken we naar mobiliteit, economie, ruimtelijke ordening, ontwikkelingen in de woningbouw, energie en water als een samenhangend geheel”, aldus de minister.

MIRT Metropoolregio Amsterdam
Wilt u weten wat er in de Metropoolregio Amsterdam gebeurt de komende jaren, welke troeven de regio volgens het ministerie van IenM en welke knelpunten er zijn. Bekijk het MIRT-projectenoverzicht 2015 voor Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

 

 

 

Geef een reactie