Nieuwe A9 stap naar betere bereikbaarheid Schiphol

Rijkswaterstaat heeft het eerste deel van de nieuwe A9 richting Amstelveen geopend. Vanaf half december rijdt het verkeer van knooppunt Raasdorp naar knooppunt Badhoevedorp niet meer dwars door Badhoevedorp, maar ten zuiden daarvan.

Met de omlegging en verbreding van de snelweg zorgen Rijkswaterstaat, de regionale overheden en Schiphol voor een betere bereikbaarheid van de luchthaven en voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp.

Bereikbaarheid Schiphol essentieel

Directeur Schiphol Real Estate Jan Willem Weissink: “Een goede bereikbaarheid is voor Schiphol essentieel. Passagiers, maar ook bedrijven, leveranciers en werknemers moeten de luchthaven snel en eenvoudig kunnen bereiken. Daarnaast willen we dat de Schiphol-regio een aantrekkelijke woon –en werkomgeving blijft. Daarom vindt Schiphol het belangrijk om ook te investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Dit is een van de manieren waarop we dat doen.”

Ontwikkelaars nieuwe A9

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. Medio april moet ook het deel richting Haarlem klaar zijn en is de volledige omlegging en verbreding een feit.

Bron: Schiphol Group.

Geef een reactie