Nieuwe milieunorm schepen Noordzee

Alle nieuwe schepen die op de Noordzee varen moeten vanaf 2021 voldoen aan de nieuwe milieunorm voor NOx (stikstofoxide). Dat heeft de milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN deze week besloten met alle deelnemende lidstaten.
De nieuwe milieunorm voor de Noordzee wordt ruim 70% strenger dan de huidige en levert daarmee een belangrijke bijdrage namens de scheepvaart voor de luchtkwaliteit in Nederland.

Zwavelnorm

Naast de nieuwe milieunorm voor NOx op de Noordzee is afgesproken dat schepen vanaf 2020 wereldwijd alleen nog brandstof mogen gebruiken met maximaal 0,5% zwavel. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een schonere luchtkwaliteit. Voor de Noordzee geldt overigens al sinds 2015 een strengere zwavelnorm, namelijk maximaal 0,1% zwavel.

Verplicht logboek brandstofgebruik

Op het gebied van klimaat is afgesproken dat vanaf 2019 alle schepen uitgebreide informatie over hun brandstofgebruik moeten bijhouden en rapporteren. Hiermee wordt het mogelijk om gerichte klimaatmaatregelen te nemen. De IMO gaat nu werken aan  een strategie voor CO2-reductie; dit wordt beschouwd als één van de meest urgente milieuonderwerpen van dit moment.

Inwerkingtreding Ballastwaterverdrag

Verder is bekend gemaakt dat het Ballastwaterverdrag in 2017 wereldwijd van kracht wordt. Het verdrag moet voorkomen dat uitheemse schadelijke organismen en ziektekiemen in nationale wateren terecht komen, via het ballastwater dat schepen aan boord nemen als ze zonder vracht vertrekken. Het verdrag regelt dat schepen moeten beschikken over een installatie waarmee het ballastwater wordt gezuiverd.

Over de IMO

De Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization, IMO) is een organisatie die op internationaal niveau afspraken tussen de deelnemende lidstaten maakt om de scheepvaart zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te maken.
Bron: Rijksoverheid.nl

Geef een reactie