Op 1 juli 2019 is de pilot verzegelen Unie-douanevervoer op Schiphol na bijlading of na gedeeltelijke lossing van start gegaan. Het doel van deze pilot is conform de douanewetgeving te werken, namelijk het verzegelen van alle goederen die onder de regeling Unie-douanevervoer worden vervoerd. NB: Als de goederen nauwkeurig in de aangifte worden omschreven geldt de verplichting tot verzegelen niet.

ACN, de afhandelaren op Schiphol en de Douane hebben afgesproken dat het douanevervoer op Schiphol tussen de verschillende los- en laadlocaties door de deelnemers zelf wordt verzegeld. In de pilotfase geldt deze regeling uitsluitend voor de afhandelaren: DNATA, KLM, Menzies, Swissport en WSF.

Expediteurs en vervoerders die momenteel gebruik maken van de regeling open vervoer en eveneens deel willen nemen aan deze pilot, worden verzocht zich per email bij ACN te melden. Na acceptatie door de Douane kunnen zij ook mee gaan doen. De regeling wordt na 4 maanden geëvalueerd.

Nieuwe werkwijze bij van Schiphol vertrekkende zendingen

De deelnemers aan de pilot verzegelen na lading zelf het vervoermiddel. Bij het bijladen van goederen bij een volgende deelnemer verwijdert de deelnemer zelf de verzegeling van het vervoermiddel. Na bijlading brengt deze deelnemer een nieuwe verzegeling aan. Na de laatste bijlading brengt de Douane op de laatste laadlocatie de douaneverzegeling aan en tekent dit aan op de NCTS-begeleidingsdocumenten.

Nieuwe werkwijze bij op Schiphol aankomende zendingen

De deelnemers hebben toestemming om bij aankomende zendingen de verzegeling te verwijderen. Na het lossen van de goederen verzegelt de deelnemer het vervoermiddel en kan de chauffeur zijn weg vervolgen naar de volgende loslocatie.