grenscontroles vk

CORE: Royal FloraHolland legt kiem voor forse kostenbesparing

CORE is een onlangs afgerond Europees onderzoeksprogramma voor een snellere, betrouwbaarder en efficiëntere handel en logistiek, gecombineerd met een adequater toezicht op goederenketens. CORE staat voor Consistently Optimised REsilient secure global supply-chains. Een belangrijke pijler onder het CORE-programma was een pilot geleid door Royal FloraHolland. Roel Huiden, senior supply chain consultant bij de veilingcoöperatie, vertelt over het demonstratieproject, dat […]

Verbeteragenda douane & bedrijven is gereed

Het georganiseerde bedrijfsleven, de mainports Rotterdam en Schiphol en de Douane hebben gezamenlijk een verbeteragenda opgesteld gericht op handhaving van de kwaliteit van de Nederlandse douanedienstverlening. De verbeteragenda is gepresenteerd aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.  Om de positie als aantrekkelijk handelsland voor internationale ondernemingen te handhaven, is het voor Nederland belangrijk dat ook de Douane […]