natuurvergunning schiphol

Nieuwe roadmap ISMS voor veiligheidsverbetering Schiphol

De luchtvaartsectorpartijen op Schiphol, samenwerkend in het sectorbrede Integraal Safety Management Systeem (ISMS), presenteren vandaag de ‘Roadmap veiligheidsverbetering Schiphol’. Deze roadmap geeft het overzicht van de veiligheidsmaatregelen die de sector sinds vorig jaar gezamenlijk neemt en al heeft genomen naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), de integrale veiligheidsanalyse van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en eigen onderzoek. De sector geeft met de roadmap inzicht in de concrete stappen die zij zet om de veiligheid op Schiphol verder te verbeteren en risico’s te verminderen.

In het ISMS werken Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen, tankdiensten, grondafhandelaren en Schiphol geïntegreerd samen aan veiligheid. Nederland loopt met deze integrale aanpak wereldwijd voorop.

Roadmap ISMS ‘Veiligheidsverbetering Schiphol’

In de roadmap veiligheidsverbetering Schiphol (www.integralsafetyschiphol.nl) die sinds vandaag online staat, staan ruim 30 maatregelen die in onderzoek, uitvoering of reeds afgerond zijn. Bij het bepalen van deze maatregelen heeft de sector nadrukkelijk ingezet op het verminderen van runway incursions en hoe de risico’s van baancombinatiewisselingen en baankruisingen verder verminderd kunnen worden, het verder optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende sectorpartijen en het optimaal inrichten van de infrastructuur en de dienstverlening binnen die infrastructuur. Om de voortgang van projecten te kunnen volgen wordt de roadmap twee keer per jaar aangepast.

Veiligheid basisvoorwaarde

Voor de hele sector geldt dat veiligheid de basisvoorwaarde is om te vliegen. Met de voortdurende ontwikkeling van technologie, procedures en training wordt continu gewerkt aan de verdere verbetering van de veiligheid.

“De roadmap veiligheidsverbetering Schiphol maakt voor iedereen inzichtelijk welke maatregelen we nemen en hoe daarmee invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid”
Birgit Otto, Voorzitter van de Safety Review Board van het sector brede Integraal Safety Management Systeem en COO van Royal Schiphol Group

Structurele veiligheidsverbeteringen

Maatregelen die in de roadmap zijn opgenomen zijn onder andere het aanleggen van een extra taxibaan op het viaduct over de snelweg A4 zodat het taxiënd verkeer dan voor beide rijrichtingen een aparte taxibaan heeft. Dit maakt de grondoperatie een stuk minder complex en daarmee veiliger. Daarnaast wordt onderzocht of de medewerkers in de verkeerstoren die de (sleep)voertuigen op de grond begeleiden in dezelfde ruimte kunnen gaan werken als de ground controllers die contact hebben met taxiënde vliegtuigen. Dit verbetert de coördinatie en verkleint de kans op misverstanden. Het platform langs de Zwanenburgbaan wordt uitgebreid zodat er meer vliegtuigen kunnen parkeren, dit ontlast de gateplanning en voorkomt baankruisingen. Onderzocht wordt hoe de grondafhandelaren hun grondvoertuigen en materialen meer kunnen gaan delen zodat er minder krapte is op de platformen en materiaal minder vaak verplaatst hoeft te worden. Ook projecten zoals het digitaliseren van de vluchtinformatiestrippen in de verkeerstoren zijn opgenomen in de roadmap.

Integral Safety Management Systeem (ISMS)

Een van de aanbevelingen van de OvV aan de sector was om gezamenlijk een integraal veiligheidsmanagementsysteem te ontwikkelen. Om de samenwerking tussen de verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid te verbeteren is het Integraal Safety Management Systeem (ISMS) opgericht. Het ISMS is een aanvulling op de bestaande veiligheidsmanagementsystemen van de individuele partijen, waarbij het ISMS zich richt op de risico’s met betrekking tot de interacties tussen de partijen. De zogeheten interface risico’s.

Binnen het ISMS worden incidenten gezamenlijk onderzocht en worden proactieve veiligheidsanalyses uitgevoerd. Het delen van informatie leidt tot betere inzichten, verbeteringen en conclusies. Door op deze intensieve wijze samen te werken zijn partijen nog beter in staat om veiligheidsrisico’s te analyseren, te beoordelen en op te lossen.

Bron: KLM.