Nieuwe zeesluis IJmuiden eind 2019 gereed

Alle lichten staan op groen voor de versnelde aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben hiertoe vandaag de bestuursovereenkomst getekend. Dankzij de sluis kunnen ook moderne, grotere zeeschepen in de toekomst tot in het hartje Amsterdam komen. De zeesluis zal bovendien groei in de regionale economie aanjagen. De aanleg start in 2016, oktober 2019 moet de sluis gereed zijn voor gebruik.


De bestuursovereenkomst voor de versnelde aanleg van de zeesluis is getekend op donderdag 11 december door Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), gedeputeerd Elisabeth Post van provincie Noord-Holland en wethouder Kajsa Ollongren van gemeente Amsterdam. De grotere zeesluis is nodig, omdat schepen steeds groter worden en rederijen vanwege kostenefficiency kiezen voor meer volume per schip. Maar die nieuwe generatie schepen kan de Amsterdamse haven alleen bereiken als de oude Noordersluis – die dateert uit 1929 – wordt vervangen. De wachttijden voor de nieuwe sluis zijn korter, omdat de toegang onafhankelijk wordt van getijden. De achterliggende havens in Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam worden daarmee 24 uur per dag bereikbaar.

Uitdaging
De nieuwe zeesluis bij IJmuiden wordt 500 meter lang, minimaal 65 meter breed en 18 meter diep. Het project is een uitdaging, zowel vanwege de omvang als vanwege de voorwaarde dat tijdens de aanleg de wegverbinding over het sluizencomplex en de bestaande sluizen zo veel mogelijk ongehinderd gebruikt moeten kunnen worden.

 

Financiering

De nieuwe zeesluis wordt gefinancierd door Rijk, provincie en de gemeente Amsterdam:

  • het ministerie van infrastructuur en Milieu: maximaal € 601,7 miljoen.
  • De provincie Noord-Holland: maximaal € 56,76 miljoen.
  • De gemeente Amsterdam: maximaal € 105,25 miljoen.

 

Voor de planstudiefase heeft de Europese Unie in het kader van Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) een subsidie toegekend. Ook voor de uitvoering van het project zelf zal EU-subsidie worden aangevraagd.

 

Vaart erin met parallelle aanpak procedures

Overeenstemming over de financiën was nodig voor de versnelde aanleg van de nieuwe zeesluis. Om de vaart in het proces te houden worden de ruimtelijke ordeningsprocedure voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), de aanbesteding en de voorbereidende werkzaamheden nu gelijktijdig uitgevoerd. Deze week is bekend geworden dat het PIP onherroepelijk is geworden nadat het enige bezwaarschrift dat bij de Raad van State was ingediend niet wordt voortgezet in een procedure.

 

Met de ‘go’ van alle partijen heeft de markt het vertrouwen dat het budget voor de realisatie rond is en kan de tweede fase van de aanbesteding met drie geselecteerde bouwbedrijven verder. Ondertussen wordt ook gestart met de voorbereidingen voor het gereedmaken van het bouwterrein voor realisatie. Deze werkzaamheden moeten op tijd klaar zijn, zodat het consortium dat de aanbesteding wint begin 2016 direct kan starten met de echte bouwwerkzaamheden voor de nieuwe grote zeesluis.

 

Bron: Dinalog Amsterdam — Anke Hoets

Geef een reactie